HANGİ TARAF.jpg

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açtığı Önemli midir?

Hayır önemli değildir, davanın seyrine olumlu ya da olumsuz hiçbir etkisi olmaz. Davalı dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün içinde aynı mahkemede karşı dava açarak açılan davanın reddedilmesine ve kendi açtığı davanın kabul edilmesine karar verilmesini talep edebilir.Önemli olan karşı tarafın davasının reddini ve kendi davasının kabulünü dosyaya sunduğu delillerle ispat edebilmesidir.

Şayet on beş günlük süre geçmişse bir başka mahkemede boşanma davası açarak daha önce açılan boşanma davası ile birleştirilmesini talep edebilir.