Tanıma ve Tenfiz

Yurt dışında yaşayan müvekkillerimden sıklıkla "Yurt dışında boşandım ama Türkiye'de evli görünüyorum, Türkiye’ de geçerli olması için ne yapmalıyım? şeklinde 20 yıldır aldığım birçok soru ve sorunlarınıza cevap olabilmesi bakımından sizlerle bu makaleyi paylaşıyorum. Bu hususta yardım almak için benimle 0555 724 03 52 no' lu hattımdan iletişime geçerek Türkiye’ye gelmenize gerek kalmadan tanıma ve tenfiz davanız için yardım alabilirsiniz.

 

Zamanınız Kısıtlı Mı? İşte Sizin için Hızlı Bir Okuma Özeti
Yabancı Mahkemelerde verilen boşanma kararınız Türkiye' de tanınması ve tenfizi ile geçerli olacaktır. Boşanma kararının yanı sıra velayet, nafaka, tazminat gibi haklarınız için Türkiye’ de Tanıma Tenfiz Davası açmanız gerekmektedir. Dava açılmadığı takdirde Türkiye'de evli görünmeniz devam edilecektir. Evli görüneceğiniz için eski eşiniz yasal mirasçınız olabilecek ve mal marlığınız üzerinden hak talep edebilcektir. Bu durumda yeniden evlenmek istediğinizde evlenemezsiniz.

 

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Yabancı mahkemece kesinleşmiş boşanma kararınızın, Türkiye’ de tanınması tanınabilir-uygulanabilir hale gelmesi için Tanıma tenfiz davası açmanız gerekmektedir. Yani yurt dışında alınmış kesinleşmiş boşanma kararının yanı sıra velayet, nafaka, tazminat gibi haklarınızın Türkiye’ de geçerli olması işlemidir.

tanima ve tenfiz davalari

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler:

Tanıma tenfiz davası açabilmeniz için gerekli belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

  • Tanıma tenfiz dava dilekçesi,
  • Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının aslı (ıslak imzalı ve mühürlü)
  • Yabancı mahkeme kararının kesinleşme şerhi belgesi (ıslak imzalı ve mühürlü)
  • Apostil Şerhi
  • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın Noter onaylı Türkçe tercümesi
  • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Fotoğraflı ve özel yetki içeren vekaletname

Tanıma veTenfiz Davasını Kimler Açabilir?

Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararını, boşanan eşlerden biri tarafından tanıma tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmazsa Ne Olur?

Yurt dışı Mahkemesinde boşanma kararı Türkiye’ de geçerli olmamaktadır. Yurt dışındaki boşanma kararı Türkiye’ de açılacak tanıma ve tenfiz davası sonucunda geçerli sayılabilecektir.  Tanıma tenfiz davası açmadığınız takdirde Yurt dışında boşanmış olsanız bile ülkemizde hala evli görüneceksiniz. Yani boşandığınız eşiniz yasal mirascı olabilecek, sizin mal varlığınız üzerinde hak iddia edebilecektir.

Yeniden evlenmek istediğinizde ve ilgili kurumlara başvuru yaptığınızda evli görüneceğiniz için tekrar evlenemezsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Türkiye’ye Gelmem Gerekli Midir?

Tanıma ve tenfiz davası için bir avukata vekalet vermeniz halinde Türkiye’ye gelmek zorunda değilsiniz. Avukatınız dava açma işlemlerini, duruşmaya girme ve süreç takibini sizin yerinize yürütecektir.

Ancak avukatınız olmadığı durumda ise gereken evraklar ve dava açmanız için bizzat Türkiye’ye gelmeniz, davayı takip etmeniz ve duruşmalara girmeniz gerekecektir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma-tenfiz davasının süresi mahkeme yoğunluğuna göre değişmektedir.

Genellikle tarafların tebligat adreslerinin yurt dışında olması nedeniyle, zorunlu olan tebligatların yapılmasının uzun zaman almasıdır. Bu sebeple davaların ne kadar süreceği değişim göstereceğinden kesin bir süre belirlemek mümkün değildir.

Tarafların her ikisinin de vekalet verip vermediği husus dava süresini etkileyecektir.

Tanıma ve tenfiz davalarında bir diğer dikkat edilmesi gereken önemli husus, davayı açan tarafın, dava dilekçesini eksiksiz hukuki gerekçeleri ile hazırlaması gerektiğidir.  Aksi takdirde dava ortalama 1-3 yıl sürebilecektir.

Yanlış yazılmış dava dilekçesi ya da eksik bir evrak ile davanın açılması halinde davanın kabulü mümkün olmayacağı gibi davanın reddine de neden olabilir.

Özellikle belirtmek isterim ki; Taraflar bu konuda uzman birer avukata vekalet vermesi dahilinde gerekli tebligatlar avukatlara geleceğinden hem bu süre hızlanmış olacak hem de hak kaybına uğramadan tek celsede sonuç almanızı sağlayacaktır.

Boşanma Sonrası Karşı Tarafın Adresini Bilmiyor ve Ulaşamıyorsanız Ne Yapmalısınız?

Yine sizlerden aldığım sıkça karşılaşılan sorunlardan birisi de boşanılan tarafın adresinin bilinmemesi ve ulaşılamaması yönündedir.

Yukarıda belirtildiği üzere dava sürecindeki tebligatların davalı tarafa da tebliğ edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi için, yabancı ülkelerin kamu kurumlarına  başvurularak adres araştırılması yapılması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir?

Tanıma, kararı kesinleşmiş olan tüm mahkeme kararları için tanınma yapılabilir. Tenfiz de ise devlet makamlarının boşanma sonrası velayet, nafaka, mal paylaşımı, gibi hususlarda boşanma kararının Türkiye’ de işletilmesi için gereklidir.

Tanıma kararı alınması için tenfiz kararı alma gereği yoktur. Ancak, bir mahkeme kararının tenfizinin talep edilebilmesi için  öncelikle Türk Mahkemeleri tarafından tanınması gerekir.

Tanıma kararı kesinleşmiş olan boşanma kararları için talep edilebilir.  Ancak tenfiz kararları sadece icra kabiliyeti olan mahkeme kararları hakkında verilebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Apostil Şerhi  Nedir ?

Apostil Şerhi, yabancı devlet kurumları tarafından düzenlenen resmi evrakların başka bir devlet tarafından geçerli kabul edilmesi için kullanılan bir mühürdür. Yabancı devlet kurumu ilgili kararın arkasına Apostil Şerhini ekleyerek, yabancı devlet kurumlarında uygulanabilir hale getirmesidir.

Apostil Şerhi mevzuatlara Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı’nda hazırlanan Türkiye’nin 08.05.1962 de imzaladığı ve 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe soktuğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyeti’nin Kaldırılması Sözleşmesi ile girmiştir. Bu sözleşme ile bir taraf devlet diğer taraf devlet makamlarınca düzenlenen Apostil Şerhli belgeyi kendi devlet kurumlarında başkaca bir tasdike gerek kalmadan geçerli kabul edecektir.

Apostil Şerhi denilen mührün üzerinde Fransızca “Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961”  başlığının belirtilmesi zorunludur. Ayrıca şerh üzerinde veren makamın ismi, imzalayan şahsın görevi ve ismi ile imza ve mührünün bulunması gerekmektedir. Tasdik şerhinin boyutları dahi ilgili sözleşmede belirtilmiştir. Buna göre tasdik şerhi kare biçiminde olacak ve en az 9 santimetrelik kenarlara sahip olacaktır.

Apostil Şerhinin arandığı kararlara örnek vermek gerekirse en başta yabancı mahkeme kararlarının geçerlilik şartlarından biridir. Ayrıca yabancı ülkelerden alınan vekâletnamelerin de Türkiye’de kullanılması için Apostil Şerhi mecburiyeti söz konusudur. Türkiye’de geçerli kabul edilmesi için Apostil Şerhi taşıması şarttır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Avukat Tutmalı Mıyım?

Yabancı Mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi davası için uzman Boşanma Avukatının hukuki yardımından yararlanmanız büyük önem taşımaktadır.  

Öncelikle yurt dışında ikamet eden kişilerin avukata vekalet vermesi ile tebligat süreleri sorunlarına da çözüm getirilmektedir ve dava süresi kısaltılmaktadır. Bu nedenle, dava açılırken, süreci hızlandırmak için Türkiye'de iki avukata vekaletname verilerek dava açılmalıdır. Davalı eşin avukatı yoksa, duruşmaya bizzat katılmalı ve hâkim huzurunda bizzat kabul etmelidir.

Ayrıca yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye’ ye gelmesine gerek kalmayıp, hızlı ve hak kaybına uğramadan sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Aksi takdirde dava işlemlerini bizzat yapmaları ve duruşmaya katılmaları gerekecektir.

Boşanma Tanıma veTenfiz Davası Hangi Mahkemede Açmalısınız?

Tanıma tenfiz davaları, Türkiye'de yetkili Aile Mahkemelerinde açmalısınız. Aile Mahkemesi bulunuyor ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmaktadır.

Davanın açılacağı yer ise tarafların ikamet ettikleri adres ya da nüfus kayıtlarının olduğu yer mahkemeleridir. Türkiye'de ikametleri bulunmuyor ise Ankara, İstanbul ve İzmir Mahkemelerinde dava açılacaktır.


Avukat Semiha Aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. Özellikle boşanma, velayet ve edinilmiş mal paylaşımı davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

Tanıma veTenfiz Davası Açmak İçin
Şimdi Yardım Alın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0350