Çekişmeli boşanma, boşanma davalarının en zorudur ve karmaşık bir süreci ifade etmektedir.

Sizlere, en çok merak ettiğiniz konulara cevap bulabileceğiniz  bir makale hazırladım. Çekişmeli Boşanma Davasının Özel Nedenleri, Boşanma Dilekçesi yazarken nelere dikkat etmelisiniz? Boşanma davanızı nasıl açmalısınız ve hangi mahkemede açmalısınız? Boşanma Davanız reddedilirse hangi yolu izlemelisiniz? Tüm bunların cevabını bulabileceksiniz.

Çekişmeli boşanma davanız hakkında hukuki danışmanlık almak için beni 05557240352 nolu hattımdan arayabilirsiniz.

</strong

Çekişmeli Boşanma, eşlerin anlaşmaya varamadığı yani anlaşmasız boşanma halidir.

Çekişmeli boşanma birçok anlaşmasızlık durumunda meydana gelebilir. 

Örneğin; çocuk veya çocukların velayeti, nafaka ve tazminat, edinilmiş malların paylaşımı konusundaki anlaşamama durumlarınız çekişmeli boşanmaya sebebiyet verebilir.

Ayrıca 1 yılını doldurmayan evliliklerde çekişmeli boşanma söz konusu olmaktadır. 

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle veya başka bir nedenle ( anlaşmalı boşanma hariç) mahkemeye başvurulursa taraflar (çiftler) katılmadan  da avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ ÖZEL  NEDENLERİ  

Zina Sebebiyle boşanma:

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Şayet eş zina fiilini affetmişse bu fiile dayanarak da

Zina filini  Affeden tarafın zinaya dayanarak dava açma hakkı yoktur.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış:

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

 

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme:

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

 

Terk:

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.  Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

 

Akıl hastalığı:

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

 

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK VE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA:

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi, boşanma sebebi, kişinin özel durumu, kişinin talepleri, delil durumları kişiye ve davaya özel olarak hazırlandığından her olaya ve her davaya uygun bir ''çekişmeli boşanma dilekçesi örneği'' hakkında bilgi vermek imkansızdır. 

 

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılr?

Çekişmeli boşanma davası, boşanmak isteyen taraflardan biri tarafından yetkili mahkemeye verilecek boşanma dilekçesi ve dilekçede ekinde bulunan delillerle birlikte açılır. Boşanma davalarında usül kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinden davanın boşanma avukatı tarafından açılıp takip edilmesini tavsiye ediyoruz.

Çekişmeli Boşanma Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası, eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde,müstakil aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur? 

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın Mahkemece reddedilmesine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Fiili ayrılık nedenle boşanmaya karar verilebilmesi için bu reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren üç yıl içerisinde tarafların müşterek hayatı yeniden kuracak şekilde bir araya gelmemesi gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davaları İçin Avukat Zorunlu Mudur? 

Hayır, hiç bir dava için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli boşanma davalarında hak kaybına sebep olmamak için   boşanma alanında ihtisas sahibi bir boşanma avukatı ile davanızı yürütmenizi öneririz.

Genel olarak vatandaşlar arasında boşanma davaları kolay davalar diye düşünülmektedir.
Boşanma davaları özellikle çekişmeli olduğunda dünyanın en zor davalarından biridir.
Çünkü çok fazla delil yoktur, çoğunlukla kapalı duvarlar arkasında kimsenin şahitliği olmadan, mahremiyet içeren bir hayat söz konusudur.


Bu nedenle somut gerçeklikleri gün yüzüne çıkarmak ve hakimin boşanma davasında lehinize karar vermesini sağlamak, detaylı bir inceleme sonucunda hazırlanacak olan boşanma dava dilekçesi hazırlamak ve yazılanları delillerle ispat etmekle mümkündür.

Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

BOŞANMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN 0216 606 03 50 NOLU HATTAN BANA 

ULAŞABİLİRSİNİZ.

 


semiha aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

 

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. Özellikle boşanma, velayet ve edinilmiş mal paylaşımı davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

 Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?
Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0352