Evlat Edinme Davası

Evlat edinme süreci nasıl gerçekleşiyor, evlat edinme için mahkemeye dava açmak gerekli mi? Şartları ve sonuçları nelerdir? Şimdi 20 yıldan fazladır deneyimim ile sizlerden gelen tüm soruları cevaplayarak anlaşılması açısından basit bir dilde açıklayacağım. Daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunuzda bana 0555 724 03 52 no'lu hattımdan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Zamanınız Kısıtlı Mı? İşte Sizin İçin Hızlı Bir Okuma Özeti

Evlat Edinme Davaları, 

Evlat edinmek isteyen kişiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, bir aileden ya da vasi'sinden evlat edinebilmektedir.
Evlat edinecek çocuğun kurumdan ya da kişiden alınıp alınmaması, 18 yaşından küçük veya büyük olması dava sürecindeki usul ve koşul açısından önem arz etmekteir.  

Kurumdan alınacak çocuklar için çocuğun vasi’ sinden onay alınması gerekmektedir. 
 Evlat edinmek isteyen kişiler kesinlikle Aile Mahkemesinde dava açmalıdır.

Evlat edinme davasında yetkili mahkeme eşlerin veya evlat edinecek kişinin yerleşim yeri adresinde Aile Mahkemeleridir.

 

Evlat edinmek, günümüzde çocuğu olamayan çiftler için en sık gördüğümüz bir yoldur. Ayrıca, çocuğu olan ve ebeveynlik görevi üstlenmek isteyen aileler ve çocuk doğurmak istemeyen aileler tarafından da tercih edilmektedir. Ancak evlat edinme yasal yollarla mümkündür.

Evlat edinmek isteyen kişiler kesinlikle Evlat Edinme Davası açmalıdır. Türk Hukukunda nüfustaki en ufak değişiklikler bile mahkeme kararıyla yapılır. Bir kişinin ailesinin değişmesi hukuk ve yaşam çerçevesinde de önemli olduğundan, dava açılarak mahkeme kararı ile bağlanmak zorundadır.

evlat edinme davalari avukat semiha aslan

Evlat Edinme Davası Nasıl Açılır?

Evlat edinme davası, evlatlık edinen ile evlat edilen arasında soy bağının kurulması amacıyla açılan bir dava türüdür. Yetkili Aile Mahkemelerine başvurarak evlat edinme davası açmak mümkündür.

Evlat edinme davası açmak için önce genel koşulları daha sonra 18 yaşından küçüklerin evlat edinilmesini ve 18 yaşından büyüklerin evlat edinilmesini inceleyeceğiz.

Evlat Edinmenin Genel Koşulları Nelerdir?

Türk Hukuk Sisteminde, isteyen her çift veya kişi istediği kişiyi evlat edinemez. Evlat edinme koşulları bazı hususlara bağlı olarak değişir. Evlat edinilecek çocukların 18 yaşın altında ve 18 yaşın üstünde olduğu durumlarda, Türk Hukuk Sistemi farklı koşullar aramış ve bunları yürürlüğe koymuştur.

Dava sürecinde evlat edinecek küçük çocuğun kurumdan ya da kişiden alınıp alınmaması da dava sürecindeki usul prosedürleri açısından önemlidir. Ayrıca, başka çocuklar varsa, bu çocukların faydalarına da dikkat edilmelidir.
Türk Medeni Kanunu 305. Madde ve devamında yer alan evlat edinme konusunun şartlarını sıralamıştır.

18 Yaş Altı Evlat Edinme Davaları
Türk Medeni Kanunu, yaşın altındaki çocuklar için bazı ek koşulların yerine getirilmesini ve böylece genel koşulların sürdürülmesini gerektirmektedir.

Evlilik birliğindeki insanlar evlat edinmek isterse, bu süreç kesinlikle birlikte yapılmalıdır.
Evli olmayanların birlikte evlat edinmeleri mümkün değildir. Aynı zamanda, bu eşlerin evliliği 5 yıl veya daha fazla olmalı ve eşler 30 yaşından büyük olmalıdır.
Eğer 30 yaşını doldurmuş ancak evlilik süreci 5 yıldan fazla değilse, çocuk açısından evlatlık edinilecek ailenin kabul etmesiyle evlat edinme hakkını korumak da mümkündür. Kurumdan alınacak çocuklar da çocuğun vasi’ sinin onayı gerekmektedir.

18 Yaş Üstü Evlat Edinme Davaları

18 yaşından büyük bir çocuğu evlat edinme durumunda, kişilerin kendi iradeleri ile özgürce karar verme hakkına sahip olmalarına rağmen, yasa evlat edinme sürecini evlat edinme ile ilgili bazı resmi koşullarla korumayı amaçlamaktadır.
Bu noktada karar, kamu düzenini etkileyen bir konu olduğu düşünülür.

  • Evlat edinilen kimsenin alt soyunun açık muvafakat göstermesi ve kişi evli ise eşinin de rızası
  • Evlat edinen kişi, evlat edinilecek kişiye 1 yıl yerine en az 5 yıl bakılması
  • Evlat edinilen kişi ile evlat edinen arasındaki yaş farkı en az 18 olmalıdır.
  • Son olarak, evlat edinilecek kişinin rızası varsa bu işlemi yapmak mümkündür.

Eşlerden Birinin, Diğer Eşin Çocuğunu Evlat Edinmesi:

Eşlerden birinin diğer eşinin çocuğunu evlat edinmesinde en az beş yıl evlilik süreci şartı aranmamaktadır. 2 yıl evlilik birlikteliği olması yeterlidir. Ancak evlat edinecek kişinin otuz yaşında olması gerekmektedir.

Evlat Edinme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Evlat edinme davalarından görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir
Evlat edinme davasında yetkili mahkeme eşlerin veya evlat edinecek kişinin yerleşim yeri adresinde yetkili Aile Mahkemesidir. Yargılamada davanın açılacağı Aile Mahkemeleri yoksa, dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. 

Evlat Edinme Davasında Davalı Kimdir?
Evlat edinme davasında taraflar davacı ve davalı olarak açılır. Davacı evlat edinmek isteyen taraftır. Ancak, evlat edinme davasında evlat edinilen kişi bu davada taraf sayılmaz. Davalı, kurum veya reşit olmayanın alınacağı kişilerden oluşacaktır.

Evlat Edinme Davalarının Süreci Nasıl İşler?
Evlat edinme davalarında, gerekli görülen ve Türk Medeni Kanunu'nda gösterilen koşulların varlığını belirlemek ilk prosedürdür. Bu koşullar altında, evlat edinme davası Aile Mahkemesi tarafından karara hükmedilecektir. Evlat edinme davası sürerken, hakim kanun tarafından tanınan geniş takdir yetkisini kullanır. Bu takdir ayrıca hâkime soruşturma ve inceleme yükümlülüğü getirmiştir.

Ayrıca davanın türüne göre tanıkların ifadeleri alınmalı ve tarafların sosyal ve ekonomik koşulları araştırılmalıdır.

Evlat edinen kişiler ile evlat edinilecek çocuk arasındaki yasal ilişki incelenecek ve evlat edinme sürecinin gerçekten amacına hizmet edip etmeyeceği belirlenecektir. Bunun için uzmanlardan görüşler alınacak ve uzman raporu alınarak dosyaya dahil edilecektir. Çünkü hakim, evlat edinen küçük çocuğun, evlat edinmede yararına olup olmadığını incelemeli ve kararını buna göre takdir etmelidir.

Evlat Edinme Davası Ne Kadar Sürer?
Evlat edinme davasının ne kadar sürdüğü
ile ilgili sorular, evlat edinmek isteyenler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Ancak, evlat edinme işlemlerinin ne kadar sürdüğü sorusuna kesin bir cevap yoktur. Her dosyaya göre kininin durumu ve başvuruları süreçleri bakımından farklılık göstermektedir. Mahkemelerde süreçler hızlı bir şekilde geçse bile, güvenlik soruşturması ve bilirkişi raporlarını geç elde etmek mümkündür.

Bu nedenle davanın ne kadar süreceği hakkında bilgi vermek mümkün olmasa da, dava en erken 5-6 ay içinde sonuçlandırılacaktır.

Evlat Edinme Vesayet Makamının İzni
Evlat edinilecek çocuk bir kurumdaysa ve çocuğun denetimi bir vesayet altında ise, bu kişinin evlat edinme iznine ihtiyacı vardır. Bunun için ilgili kurumdan izin alınması gerekir. Çünkü vesayet makamları inceleme sonrası onay vermesi ile evlat edinme işlemi gerçekleşecektir.

Evlat Edinme Davasının Sonuçları
Evlat edinme davalarının başarıyla sona ermesi ile sadece anne ve babalık görevlerini üstlenecek kişiler değişmez. Hukuki değişiklikleri şu şekilde sıralayabilirim;

  • Anne ve babanın hak ve yükümlülükleri, evlat edinen kişilere geçecektir.
  • Evlatlık edinilen, evlat edinen kişilerin mirasçısı olacaktır.
  • Evlat edinen kişinin yaşı 18 yaşından küçük ise evlat edinen kişinin soyadı alması mümkündür. Evlat edinenler ayrıca çocuğun yeni bir isme sahip olmasını
  • Evlat edinilmiş insanların 18 yaşından büyük olması durumlarda, özgür iradelerini kullanarak kullanmak istedikleri soyadı alabilirler.
  • Evlat edinme sonrasındaki en büyük değişiklikler nüfus kayıtlarındaki yasal prosedürlerin de kabul edilmesini gerektiren değişikliklerdir. Burada evlat edinen kişilerin isimleri, evlat edinilen çocuğun kimlik kartının anne ve baba bölümleri değiştirilerek yazılır.
  • Evlat edinilen kişiler bu annenin ve babanın kütüğü olarak kabul Evlat edinen kişilerin tüm bu süreçlerin gizli kalmasını talep etmesi halinde, ilgili mahkeme tarafından belgeleri gizli tutmak için önlem alınır.


Kişilerin, çocukların ebeveynlerinin görevini üstlenecek olan aileler hakkında hukukun nasıl düzenleme yaptığını bilmesi önemlidir. Gerekli koşullar yerine getirildiğinde, hukuki gerekçeleri ile usul açısından eksiksiz ve hatasız bir süreç elde etmek için deneyimli aile avukatlarından mutlaka danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye etmek isterim.


semiha aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. Özellikle boşanma, velayet ve edinilmiş mal paylaşımı davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

Evlat Edinme Davası Açmak İçin
Şimdi Yardım Alın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0350