bosanma nedir.jpg<

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası bireylerin evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmaları için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre açmaları gereken dava türüdür.

Boşanma sürecinde evliliğin sonlandırılması ancak Medeni Kanun’da belirlenmiş haklı boşanma nedenleri kapsamında yapılabilir. Kanun Hangi hallerde boşanma davası açılabileceğinizi açıkça ifade etmektedir.

Boşanma davası herhangi bir nedenle reddedildiği taktirde; mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde hiçbir neden gösterilmeden dava açılarak boşanma sağlanabilirsiniz.

Ancak, tarafların bu 3 yıl süre içerisinde kesinlikle bir araya gelmemeleri gerekir.

Boşanma davası türleri anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır.

Boşanma Dava Dilekçesi

bosanma davasi dilekcesi.jpg

Boşanma dilekçesi, boşanma işlemleri esnasında mahkemeye sunacağınız en önemli evraklardan biridir.

Davayı açacak kişi tarafından veya avukatı tarafından hazırlanması gereklidir.

Teknik olarak basit gibi görünse de detaylar çok önem teşkil etmektedir. Geçimsizlik nedenleri bununla ilgili deliller, çocuk sayısı, çocukların yaşı, velayet talebi gibi taleplerinizi dilekçede belirtilmeniz gerekir.

Çekişmeli davalarda geçimsizlik nedenlerini muhakkak belirtmeniz ve bu nedenleri ispatlayacak delilleri bildirilmeniz gerekir.

Gerek çekişmeli boşanma davalarında gerekse anlaşmalı boşanma davalarında dilekçelerin hukuka uygun ve doğru hazırlanması önemlidir. Aksi taktirde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

bosanma davasi nerede acilir

Boşanma davası, eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde, müstakil aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

  • Boşanma dilekçesi direkt olarak veya vekalet verilen bir boşanma avukatı aracılığı ile mahkemeye verilir.
  • Mahkeme boşanma dilekçenizi gözden geçirerek, boşanma nedenine bakarak bildiri gönderir.
  • Boşanma davanız başlamadan ya da boşanma davanızın görüldüğü esnada hakim tarafların anlaşmamaları ile ilgili gerekli bilginin toplanmasını ve inceleme, araştırma yapılmasını isteyebilir. Gerek görürse sosyal danışman ya da psikolog atayarak inceleme yaptırabilir.
  • Mahkemenin yoğunluğuna göre, yakın ya da ileri bir tarihte mahkeme günü belirlenir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

bosanma davasi ne kadar surer

Boşanma davaları, kesin bir yanıtı olmamakla, süreç mahkemelerin iş yoğunluğuna ve dosyadaki delil durumuna göre değişmekle birlikte, genel olarak anlaşmalı boşanma  tek celsede; çekişmeli boşanma ise en iyi ihtimalle 5-6 celsede tamamlanabilmektedir.

Boşanma davası türleri süreç olarak kıyaslandığında anlaşmalı boşanmalar çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma süresi tüm hukuki sürecin doğru yürütülmesi durumunda tek celsede tamamlanıp 1 ay ile 3 ay arasında değişen bir sürede sonuçlanır.

Anlaşmalı boşanma süresi kısaltmanın en önemli unsuru hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yürütülmesidir. Bu noktada anlaşmalı boşanmak istiyorum diyen bireyler boşanma avukatı tutarak en kısa sürede boşanma gerçekleştirebilirler.

Çekişmeli boşanma davası ise, her olaya göre değişir. “Tek taraflı boşanma davaları ne kadar sürer” sorusunun tek bir cevabı yoktur. Bu konudaki en önemli husus davanın süreler kaçırılmadan, doğru hukuki bilgilerle titizlikle takip edilmesidir. Delil ve tanıkların bildirilmesi, bilirkişi incelemesi, mal rejimine ilişkin araştırmalar, keşif gibi süreçlerin doğru zamanda talep edilmesi dava süresinin kısalmasında büyük rol oynayacaktır. Ayrıca bu davalarda anlaşma olmadığı kabul edildiği için anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun sürecektir.Boşanmanız mümkün olmayabilir.

Yargıtay süreci hariçtir. Karar temyiz edilirse ortalama 1 yıl Yargıtay Kararı beklenecektir.

Yukarıda detaylı açıkladığımız tüm bu sebeplerle çekişmeli boşanma davalarının süreleri her dosyaya göre farklılık gösterecektir.Boşanma davanızın kısa sürede sonuçlanması ve hukuki anlamda hak kaybına uğramamanız için mutlaka tercih edeceğiniz boşanma avukatından yardım almalısınız.

Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma sadece hakimin kararı ile mümkün olacaktır. Aile Mahkemesinin vereceği karar, kararın kesinleşmesi ile mahkemece nüfus müdürlüğüne gönderilir ve NÜFUS KAYITLARI düzeltilir. BOŞANMA GERÇEKLEŞMİŞ OLUR.

Anlaşmalı Boşanma

anlasmali bosanma.png

Eşiniz ile boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat, velayet, nafaka, , eşya paylaşımı (edinilmiş mal) vs.) anlaşmaya varmanız, bu doğrultuda bir Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanmalı ve yine bu doğrultudaki iradelerinizi hakim huzurunda bizzat beyan etmeniz ile mümkündür.

Anlaşmalı boşanma davası açabilmeniz için evliliğinizin bir yılını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Yani bir yıldan önce eşiniz ile her konuda uzlaşmış olsanız dahi anlaşmalı boşanma davası açamazsınız.

Anlaşmalı boşanma davası için eşiniz ile boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşmış ve bu durumu yazılı bir şekilde belgelemiş olmalısınız. Bu yazılı belge,Anlaşmalı Boşanma Protokolü olarak adlandırılır.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraf ile çocuğun velayetini kimin alacağını, evlilik içerisinde edinilmiş mallarınızın nasıl paylaşılacağını, boşanmaya ilişkin tazminat ya da nafaka taleplerinizin olup olmadığını vb. hususlarda uzlaşma içerisinde olduğunuzu beyan etmeniz gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hakkındaki Metnimize buradan ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanmalarda davaya bizzat katılma Medeni Kanun tarafından hükmedilen bir başka anlaşmalı boşanma şartıdır. Taraflar boşanma davasına katılmaz zorundadırlar. Buradaki amaç, boşanma protokolü içerisinde beyan ettikleri uzlaşma hususlarını hakim tarafından bir de taraflardan dinlenmesidir.

1.Boşanma davasını açacak kişi veya vekili olan boşanma avukatı aracılığı ile anlaşmalı boşanma protokolü yani anlaşmalı boşanma dilekçesi mahkemeye verilir.

2.Mahkeme boşanma dilekçesini gözden geçirerek, boşanma nedeninize bakarak bildiri gönderir.

3.Hakim boşanma nedeninin araştırılmasını isteyebilir.

4.Mahkemenin yoğunluğuna göre, yakın ya da ileri bir tarihte mahkeme günü belirlenir.

5.Ankaşmalı boşanma genel olarak tek celsede tamamlanmaktadır.

Çekişmeli Boşanma

 cekismeli bosanma.jpg

Çekişmeli boşanma, velayet, tazminat, edinilmiş mal ve nafaka konularından en az biri nedeniyle uzlaşamadıkları için aile mahkemelerin de açılan boşanma türüdür.

Örneğin biri boşanmak istiyor ancak diğer taraf istemiyorsa, çocuk veya çocukların velayeti, nafaka ve tazminat, edinilmiş malların paylaşımı konusundaki anlaşamama durumları çekişmeli boşanmaya sebebiyet verecektir.

Boşanma ya da boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmaya varamamaları halinde ya da 1 yılını doldurmayan evliliklerde açılan çekişmeli boşanma davalarında taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür.

Çekişmeli Boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına istinaden daha zor ve karmaşık bir süreci ifade edecektir. 

Boşanma davalarında en önemli delil tanık/şahit delilidir. Tanıkların yakın akraba olması, yaşının küçük olması tanıklıklarının kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Önemli olan tanık beyanlarını değerlendirecek olan hakimin kanaatidir.

Çekişmeli boşanma davaları nafaka, velayet, mal , tazminat gibi hususlarda en fazla hak kaybı yaşanan boşanma davası türü olduğundan , hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ancak etkili bir süreç yönetimi ile mümkündür. O yüzden bireylere boşanma avukatı ile boşanma davası açmaları önerilmektedir.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası, eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde, müstakil aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Boşanma Davası Açma Ücreti

bosanma davasi acma ucreti.jpg

Boşanma davası açmak için ödenmesi gereken 2023 yılı itibari ile boşanma davası başvuru harcı 179,90 TL’dir. Ancak mahkeme veznesine dava masrafları da ödenmelidir. Bu yargılama giderleri tebligat çıkarılması, tanık sayısı, bilirkişi, boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olması gibi faktörlere göre değişmektedir.
Boşanma davası masrafları, bahsedilen sebeplerden dolayı kesin olarak belirlenemez. Somut olaya göre değişecektir. Dilekçe verilirken, Aile Mahkemesi tarafından hesaplanan yargılama giderleri ücretleri de ödenecektir. Ayrıca, bir avukat ile anlaşma yapılması halinde, avukat ücreti de boşanma ücretine dahil edilir.

Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım?

bosanma avukatina basvurmali miyim.jpg

Boşanma Davası ister davacı isterse davalı olsun tarafların birçok sorumlulukları vardır. Boşanma davası gereği tarafların bazı delillere başvurması ve kanunda belirlenen sürelere dikkat etmesi çok önemlidir. Aksi halde hem davacı hem de davalı eş için davayı kaybetme sebebi olacak ve davayı kaybeden taraf aleyhine tazminat,dava masrafları.harç ve vekalet ücreti hükmedilecektir. Boşanma davası açmak isteyen kişi ve hakkında boşanma davası açılan kişi bu nedenle hak kaybına uğramamak için öncelikle uzman Boşanma Avukatına başvurmalı ve hukuki yardım almalıdır.


semiha aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

 

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. Özellikle boşanma, velayet ve edinilmiş mal paylaşımı davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

 Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?
Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0352