esler arasindaki mal rejimi

Boşanma süreci, birçok hukuki konunun detaylı bir şekilde ele alındığı bir süreçtir. Bu konulardan biri de edinilmiş malların paylaşımıdır. Türk Medeni Kanunu'na göre, 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilen mallar, edinilmiş mal rejimine tabidir.

Bu durum, boşanma davası sürecinde taraflar arasında ortaya çıkabilecek mülkiyet ihtilaflarını çözme amacını taşır.

Edinilmiş Mal Nedir?

Edinilmiş mallar, evlilik birliği içerisinde tarafların ortak yaşantısı sonucunda elde ettikleri mal varlıklarını ifade eder. Bu mal varlıkları genellikle ev, araba, işyeri gibi taşınabilir ve taşınmaz varlıkları kapsar.

Ancak bu malların edinilmiş mal olarak kabul edilebilmesi için, evlilik birliği devam ederken elde edilmiş olmaları gerekmektedir.

Dava Süreci ve Paylaşım İlkeleri

Boşanma davası açıldıktan ve kesinleştikten sonra, taraflar edinilmiş malların paylaşımı için ayrı bir dava sürecine girebilirler. Mahkeme, tarafların beyanlarını, delillerini ve hukuki argümanlarını değerlendirerek adil bir paylaşım kararı vermeye çalışır. Edinilmiş malların kimin üzerine kayıtlı olduğu esas alınarak, bu malların dava tarihindeki değerine göre paylaşım yapılır.

 

Edinilmiş Malların Kimin Üzerinde Kayıtlıysa O Sahip Olur

Dava sonucunda mahkeme, edinilmiş malların kayıtlı olduğu kişinin bu malları sahip olmaya devam etmesine karar verebilir. Ancak, dava tarihi itibariyle hesaplanan değerin yarısı, diğer tarafa tazminat olarak ödenir. Bu şekilde, edinilmiş malların değeri adil bir şekilde paylaşılmış olur.

Örneğin; taraflar evlilik devam ederken 1.1.2014 yılında 500.000. TL. değerinde bir gayrı menkul satın almışlar boşanma davasını da 1.1.2015 yılında açmış olsunlar boşanma davasının açıldığı tarihte evin değeri 600.000.- TL.sı ise davacı evin değerinin yarısı olan 300.000.- TL. sını tazminat olarak almaya hak kazanır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi (Zamanaşımı)

Boşanmada mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşme tarihinden başlayarak 10 yıl içinde Mal paylaşımı Davası açılmalıdır.

(Yargıtay HGK - 2013/520 k). Kanunla belirlenen 10 yıllık süre geçtiyse, mal paylaşımı talep etmek mümkün değildir.

Boşanma davası uygulamada sonuçlanmamış olmasına rağmen, malların ayrı bir dava ile paylaşılması talep edilmektedir. Bu durumda, mal paylaşımı davasına bakan mahkeme boşanma davasının kesinleşmesini bekler ve zaman aşımı sorunu ortadan kaldırılmış olur.

Yurtdışındaki boşanmalar açısından, mal paylaşımı davasının sona ermesi süresi, ilgili ülkenin yasalarına göre, boşanma kararının kesinleştiği tarihinden itibaren çalışmaya başlar.

Miras Kalan Mallar Boşanmada Mal Paylaşımına Dahil Midir ?

Boşanma süreçleri, birçok hukuki detayı içerir ve mal paylaşımı da bu detaylardan biridir. Ancak 2002 tarihinden sonra miras yoluyla elde edilen mallar, genel olarak boşanma mal paylaşımına dahil edilmez. Bu durum, kişisel mülkiyet haklarına saygı ilkesine dayanmaktadır.

Örnek olarak, 2002 yılından sonra bir kişiye miras yoluyla bir ev kaldığında, bu ev kişisel mülkiyet kapsamında değerlendirilir ve eş tarafından mal paylaşımında talep edilemez. Miras yoluyla edinilen mallar, genellikle mirasçının kişisel malı olarak kabul edilir ve boşanma sürecinde paylaşıma tabi tutulmaz.

Ancak, önemli bir nokta şudur ki, kişisel malın getirisi olan gelir edinilmiş mal sayılır ve bu gelir boşanma mal paylaşımında dikkate alınabilir. Örneğin, miras kalan bir mülkün kiraya verilmesiyle elde edilen kira geliri, edinilmiş mal olarak kabul edilir. Bu durumda, diğer eş, mal paylaşımında elde edilen gelirlerin yarısı üzerinde hak talep edebilir.

Bu ilke, boşanma sürecinde adil bir mal paylaşımı sağlamak adına uygulanır. Her durumun kendine özgü olduğunu unutmadan, tarafların haklarını ve sorumluluklarını anlamaları için uzman bir hukuk danışmanından destek almaları önemlidir. Boşanma mal paylaşımında, miras yoluyla edinilen malların kişisel mal olarak kabul edilmesi, taraflar arasında adil ve hukuki bir denge sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı, taraflar kendi arasında anlaşarak paylaşımı istedikleri gibi yapabilirler. Eşlerden biri yine kendi aralarındaki anlaşmaya dayanarak tük haklarından feragat de edebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde açıkca paylaşım veya feragat ibare ile belirtilmelidir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına ait ibare yoksa boşanma kararının kesinleşme tarihinden itibaren başlayarak 10 yıl zamanaşımı süreci içinde boşanmada mal paylaşımı davası açabilmektedir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Görevli Mahkeme: Boşanma halinde eşler arasında görülecek mal paylaşımı davasına bakmaya, 4787 sayılı kanun ile kurulan Aile Mahkemesi görevlidir.

Sonuç olarak, boşanmada edinilmiş malların paylaşımı davası, karmaşık ve duygusal bir süreçtir. Tarafların adil bir çözüm bulabilmeleri için hukuki destek almaları önemlidir. Her durumun kendine özgü olduğunu unutmamak ve uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almak, bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayabilir. Boşanma sürecinde edinilmiş malların paylaşımı, Türk Medeni Kanunu'nun belirlediği prensiplere uygun olarak, adil ve hukuki bir zeminde gerçekleşir.

Bu konu da sizi ilgilendirebilir

Boşanmada Mal Paylaşımı ve Şirketin Tasfiyesi


semiha aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. Özellikle boşanma, velayet ve edinilmiş mal paylaşımı davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?
Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0352