yoksulluk nafakasi.png

YOKSULLUK NAFAKASI

Yoksulluk Nafakası 4721 Sayılı Medeni Kanunun 175. Maddesinde düzenlenmiştir.

Madde:  175

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Yukarıdaki maddeyi açıklayacak olursak :

1. Yoksulluk nafakası talep edilebilmesi  için  boşanma davasının açılması ,

2. Açılan boşanma davasının kabul edilmesi ve kesinleşmesi,

3. Lehine nafaka hükmedilen kişinin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması,

4. Nafaka talep eden kişinin kusurunun karşı taraftan daha hafif olması ,

5. Boşanmada kusuru olmayan kişinin de yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü olabileceği ,

6. Ancak karşı tarafın mali gücü oranında nafakaya hükmedilebileceği,

7. Yoksulluk nafakasının süresiz olarak istenebileceği şeklinde sıralayabiliriz.

Yoksulluk nafakasını daha geniş açıdan irdeleyelim:

Çekişmeli boşanmalarda nafaka miktarının taktirinde, Mahkemelerce yapılan SED ( Sosyal ve Ekonomik Durum ) araştırması sonuçları önemli ölçüde rol oynar.

Ancak yapılan araştırmalar sonucunda karşı tarafın ekonomik durumunun sanılanın aksine çok yüksek olduğu tespit edilse dahi hakim taleple bağlı olacağından talepten fazlasına hükmedemez . Bu nedenle yüksek miktarda nafaka talep edilmesinde yarar vardır.

Şayet boşanma davası açarken veya devam ederken yoksulluk nafakası talep edilmemişse boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yoksulluk  nafakası davası açılabilir.

Anlaşmalı boşanmalarda yoksulluk nafakası tarafların serbest iradesiyle tespit edilir. Nafaka miktarının tespitinde Mahkemenin takdir hakkı yoktur.

Anlaşmalı boşanmalarda boşanma protokolünde taraflar yoksulluk nafakasını istemediğini belirtmişler ve bu konuda mahkemece karara bağlanmışsa karar kesinleştikten itibaren bir yıl içerisinde artık yoksulluk nafakası talep edilemez.

Boşanma kararının kesinleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yoksulluk nafakası talep edebilmeleri için , boşanma protokolünde tarafların  yoksulluk nafakasından vazgeçtiklerine  dair bir hükmün bulunmaması gerekir. Protokolde böyle bir hüküm yoksa taraflar boşanma davası kesinleştikten sonra bir yıl içerisinde   yoksulluk nafakası talep edebilirler.

 

Bu husustaki Yargıtay kararı özeti aşağıda belirtilmiştir.

 

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

Esas No:2012-386

Karar No:2013-306

Karar Tarihi: 06.03.2013 

ÖZET :

Özet: Anlaşmalı boşanma davasında yoksulluk nafakası ve tazminattan feragat edilmiş ise, sonradan yoksulluk nafakası istenemez. 

Kararname ile ilgili  detaya bu adresten ulaşabilirsiniz: http://semihaaslan.av.tr/bosanma-kanun-kararname

YOSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI:

Yoksulluk nafakası,nafaka bağlanan kişinin ekonomik durumunun düzelmesi, evlenmesi, evlilik dışı ilişki yaşaması haysiyetsiz hayat sürmesi gibi nedenlerle nafaka yükümlüsünün talep etmesi durumunda mahkemece kaldırılabilir.

 

 BOŞANMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN 0216 606 03 50 NOLU HATTAN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ!