Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Ne yazık ki, son yıllarda aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin sayısı artmaktadır. 20 yıldan fazladır boşanma avukatlığı yaptığım için boşanma nedenlerinin çoğunun aile içi şiddet olduğunu söyleyebilirim. Şiddet veya tehdit halinde hangi tedbirleri talep edebilirsiniz? Nereye başvurmalısınız? 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin merak ettiğiniz sorularınızı basit bir açıklama ile cevaplamaya çalışacağım. Daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunuzda bana 0555 724 03 52 no'lu hattımdan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Zamanınız Kısıtlı Mı? İşte Sizin İçin Hızlı Bir Okuma Özeti

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu Kapsamında
Şiddet veya risk altında olan kişiler için;
Müşterek evden uzaklaştırma,
Çocuklarla refakatçi eşliğinde yapılması ve ilişkinin sınırlandırılması,
Korunan kişi sair yollarla veya İletişime geçme yasağı,
Taşınmasına izin verilmiş olsa bile silahın teslimi, vb.
Kanundaki koşullar ile Aile Mahkemesi hâkimi tarafından yukarıda belirtilen önleyici uzaklaştırma ve tedbir kararları alınabilir.  
6284 durumunda Kanun hükümleri ile verilen kararlara tebliğinden itibaren iki hafta içinde itiraz etme hakkına sahiptir.

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri Nedir?

Evden Uzaklaştırma Kararı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen önleyici koruma tedbirlerinden biridir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yasanın temel amacı toplumun yapı taşı olan aile ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve şiddeti önlemektir. İlgili yasada birçok koruyucu düzenleme vardır, ancak bu düzenlemeler arasında en çok görülen evden uzaklaştırma kararı alınmasıdır. Aile mahkemesi hâkimi tarafından karar verilir. Kanundaki açıklamalara göre, koruyucu ve önleyici tedbir kararının benzerlikleri Mülki idare amiri tarafından da verilebilir.

evden uzaklastirma ve koruma karari

Evden Uzaklaştırma Ne Zaman Talep Edebilirim?

Şiddet adı verilen bir eylemin varlığı, evden uzaklaşma kararı için yeterlidir. Aile içi şiddet, bir aile üyesinin şiddet, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesine veya muhtemelen ortaya çıkması muhtemel tehdit ve baskı davranışları ifade eder.  Bu nedenle, henüz gerçekleşmemiş olaylar için bile ihtiyati bir karar alınması istenebilir.

Şiddete maruz kalan veya şiddete maruz kalabilecek olan herkes, herhangi bir cinsiyet veya yaş ayrımcılığı olmaksızın evden uzaklaştırma talep edebilir.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Evden uzaklaştırma kararı, önleyici bir tedbir olduğu için Aile Mahkemeleri tarafından verilir. Kişiden uzaklaşmaya veya diğer koruma önlemlerine başvurmaya kararı almak için Aile Mahkemesinde dava açarak talep etmelisiniz. Ancak, kişinin koruma tedbiri için başvuruda bulunmasını gerektiren bir durumda, en yakın karakol, jandarma veya Cumhuriyet Savcılığına yazılı veya sözlü bir bildirimle koruma talep edilmesinin mümkün olduğu unutulmamalıdır.

Aile Mahkemesi, hâkimin uygun görmesi halinde, evden uzaklaştırma kararı ile bir veya daha fazla diğer önleyici koruma tedbirlerini almaya karar verebilir.

Evden Uzaklaştırma ile Birlikte Hangi Tedbirler İstenebilir?

 • İşyerinin değiştirilmesi,
 • Evli olan kişi ortak yerleşimden ayrı bir yerleşim yeri belirlenmesi,
 • Paylaşılan konuttan veya yerleşimden derhal çıkarılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsisi,
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan koşulların varlığı ve korunan kişinin talebi üzerine tapu siciline aile konuta şerh konulması,
 • Korunan kişi için hayatı tehdit eden bir durumun anlaşılması halinde  bu tehlikeyi önlemek için başka tedbirlerin yeterli olmayacağı ve 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi, 
 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamak,
 • Korunan kişilere, barınma yerlerine, okullarına ve iş yerlerine yaklaşmamak,
 • Daha önce çocuklarla kişisel bir ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkiye bir refakatçi eşlik etmeli, kişisel ilişki tamamen kısıtlanmalı veya kaldırılmalıdır,
 • Gerekli görülmesi halinde, şiddete maruz kalmasalar bile korunan kişinin akrabalarına, tanıklarına ve çocuklarına kişisel bir ilişki kurma konusunda yaklaşmamak,
 • Korunan kişinin kişisel eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemek,
 • Korunan kişiyi iletişim veya diğer yollarla rahatsız etmemek,
 • Yasal olarak bulundurulmasına veya taşınmasına izin verilen silahları kolluk kuvvetlerine teslim etmek,
 • İnsanların korunduğu yerlerde alkol veya uyuşturucu veya uyarıcı kullanmamak,
 • Alkol veya uyuşturucu veya uyarıcı etkisi altındayken korunan kişilere ve yerlerine yaklaşmamak,
 • Alkol veya uyuşturucu veya uyarıcı bağımlılığı durumunda, hastaneye yatış ile muayene ve tedavi sağlamak,
 • Muayene ya da tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurma ve tedavisinin temin edilmesi,

gibi koruyucu ve önleyici tedbirler alınabilir.

Evden Uzaklaşma Kararı Ne Kadar Sürede Verilir?

Aile Mahkemelerine açılan dava ile  evden uzaklaştırma ve koruma kararı iş yüküne göre değişmekte ve 1 gün ile bir hafta içinde karar alınabilmektedir..

Evden Uzaklaşma Kararını Koca da İsteyebilir Mi?
Aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti yaşayan herkesi kapsamaktadır.

Halk arasında uzaklaştırma kararının sadece kadının kocası için verilebileceği bilgisi yaygındır. Aslında, evden uzaklaşma kararı herkese karşı alınabilir.

Tehdit,  Şiddet adı altında herhangi bir durum karşısında kocalarda evden uzaklaştırma ve koruma tedbir talebinde bulunabilir.

Evden Uzaklaştırma Kararının İhlali Halinde Ne Yapılabilir?

Tedbir kararına aykırılık halinde, şiddet uygulayan hakkında 3 günden l0 güne kadar, tekrarları halinde l5 günden 30 güne kadar zorlama hapsi uygulanır.
Bununla birlikte, toplam tutuklama süresinin altı ayı geçemeyeceği belirtilmelidir.

Uzaklaştırma Kararı Bitince Ne Yapmalısınız?

Evden uzaklaşma kararı sona erdiğinde, karar tüm etkileriyle ortadan kalkacaktır. Tehdit, şiddet gibi eylemler devam ederse, kararın sona ermesinden önce mağdur uzaklaştırma ve koruma kararı veren Aile Mahkemesine başvurmalıdır.

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Evden uzaklaştırma ve koruma kararı itirazı, 6284 sayılı Kanun hükümlerine göre, kararın verildiği mahkemeye ve tebliğ tarihten itibaren iki hafta içinde verilecek dilekçe ile yapılmaktadır. İtiraz ile kesin sonuç alabilmek için dilekçenin eksiksiz ve hukuki gerekçeleriyle hazırlanması ve yasal süre geçmeden itiraz edilmesi son derece önemlidir. İtiraz sonrası alınan karar esastır.

Evden Uzaklaştırma ve Koruma Kararı Talep Süreci ve Avukatın Önemi

Boşanma davalarında da sık karşılaştığımız durum aile içi şiddet yaşanmasıdır. Şiddetin her hali hayati zararlar verebilmektedir ve mutlaka önlemler alınmalıdır. Kanunlara uygun izlenilecek yollar bakımından talep sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok koşul vardır.

Uzaklaştırma ve tedbir kararı ve ayrıca alınan koruma tedbirine itiraz işlemleri için dava dilekçesinin eksiksiz hazırlanması ve süreç usulüne göre takip edilmelidir.

Doğru ve hızlı sonuç alınması için mutlaka uzman bir boşanma avukatından destek almanızı tavsiye etmek isterim.


semiha aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. Özellikle boşanma, velayet ve edinilmiş mal paylaşımı davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

Evden Uzaklaştırma ve Koruma Tedbiri Davası İçin
Şimdi Yardım Alın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0350