bosanma davalari

Tuzla Bölgesinde Aile Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Avukatlık Hizmetleri

Aile Hukuku:

  • Boşanma
  • Nafaka
  • Tazminat
  • Velayet
  • Vesayet
  • Kayyımlık

Boşanma Davasını Nasıl Açmalısınız? Neler Yapmalısınız?

Eşinizle anlaşarak veya eşinizden bağımsız olarak, anlaşamama nedenlerinizi ileri sürerek, Aile Mahkemelerinde boşanma dilekçenizi vererek boşanma davanızı açabilirsiniz.  

Eşlerden iki taraf da boşanmayı isterse mahkeme uzamaz anlaşmalı yani çekişmesiz boşanma olduğu için kısa sürede tamamlanır. 

Boşanma nedenleriniz ispatlamış ise hakim boşamayı kısa zamanda gerçekleştirir. 

Boşanma davanız başlamadan ya da boşanma davanızın görüldüğü esnada hakim tarafların anlaşmamaları ile ilgili gerekli bilginin toplanmasını ve inceleme, araştırma yapılmasını isteyebilir. Gerek görürse sosyal danışman ya da psikolog atayarak inceleme yaptırabilir.

 

Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma sadece hakimin kararı ile mümkün olacaktır. Aile Mahkemesinin vereceği karar, kararın kesinleşmesi ile mahkemece nüfus müdürlüğüne gönderilir ve NÜFUS KAYITLARI düzeltilir. BOŞANMA GERÇEKLEŞMİŞ OLUR.

İzlenilmesi gereken yol:   

  • Boşanma dilekçesi direkt olarak veya vekalet verilen bir boşanma avukatı aracılığı ile mahkemeye verilir.
  • Mahkeme boşanma dilekçenizi gözden geçirerek, boşanma nedenine bakarak bildiri gönderir.
  • Hakim boşanma nedeninin araştırılmasını isteyebilir.
  • Mahkemenin yoğunluğuna göre, yakın ya da ileri bir zamanda mahkeme günü belirlenir.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle veya başka bir nedenle ( anlaşmalı boşanma hariç) mahkemeye başvurulursa taraflar (çiftler) katılmadan da avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.

 Kısaca 4 Başlıkta Boşanma Davası

1-) Davayı Hangi Taraf Açmalı?


Kural olarak boşanma davasını kusursuz olan tarafın açması gerekir. Kusurlu olan taraf dava açtığı taktirde şayet karşı taraf kabul etmezse dava reddedilir.

Ancak, boşanma davası herhangi bir nedenle reddedildiği taktirde; mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde hiçbir neden gösterilmeden dava açılarak boşanma sağlanabilir.

Ancak, tarafların bu 3 yıl süre içerisinde kesinlikle bir araya gelmemeleri gerekir.

2-) Çocukların Velayeti Kimde Kalır?

cocuklarin velayeti kimde kalir

Kural olarak 18 yaşından küçük çocukların velayeti annede bırakılır ancak, anne velayet hakkının babaya bırakılmasını kabul etmiş ise ve annenin haysiyetsiz hayat sürdüğü, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, çocuklara şiddet uyguladığı gibi nedenler  tespit edildiği taktirde çocukların velayeti babada bırakılabilir.

3-) Edinilmiş Mallarınızın Paylaşımı Nasıl Yapılır ?

edinilmis mal paylasimi nasil yapilir

Evlilik devam ederken 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilen mallar edinilmiş mal rejimine tabidir.

Boşanma davası açılıp kesinleştikten sonra edinilmiş mal davasına bakılabilir.

Edinilmiş mallar kimin üzerinde kayıtlı ise onun üzerinde kalmaya devam eder ancak dava tarihi itibariyle hesaplanan bedelin yarısı karşı tarafa tazminat olarak ödenir.

Edinilmiş Mallarınızın Paylaşımı İle Detaylı Metne Buradan Ulaşabilirsiniz

4-) NAFAKA DAVALARI:

nafaka davalari

I) Boşanma davası ile birlikte nafaka talebi

Boşanma davanızı açarken kendiniz için yoksulluk nafakası çocuklarınız  için ise velayetin kendinize verilerek  iştirak nafakasına hükmedilmesini  talep edilebilirsiniz.

Boşanma davanız devam ederken mahkemece tedbir nafakasına hükmedilebilir.

Talep etmeseniz dahi, mahkemece çocuklar lehine TEDBİR NAFAKASINA hükmedilebilir.

Boşanma davası kesinleştikten sonra,  kusurlu olan eş boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan kusursuz veya az kusurlu olan eşe YOKSULLUK NAFAKASI ödemesine karar verilebilir.

Çocuklar için hükmedilen tedbir nafakası ise boşanma kararı kesinleştikten sonra İŞTİRAK NAFAKASINA dönüşür.

Boşanma davası devam ederken nafaka ve tazminat talep edilmemişse boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren BİR YIL içerisinde nafaka ve tazminat davası açılabilirsiniz.

II) Yardım Nafakası:

 Yardım Nafakası Medeni yasanın 364. Maddesinde düzenlenmiştir. ‘’Mad 364: Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan ÜSTSOYU VE ALTSOYU İLE KARDEŞLERİNE nafaka vermekle yükümlüdür.’’ Hükmünü ihtiva etmektedir.

Nafaka aile içindeki dayanışma ile yardımlaşma fikrinden doğmaktadır.

Ailede bir kısım bireylerin refah içinde bulunmasına karşılık diğerlerinin yoksulluk içinde yaşamaları veya yoksulluğa düşmeleri ahlak kurallarına aykırı bulunmuştur. Kanun koyucu da aile bireylerinin birbirine yardım etmelerini sadece ahlak kurallarına bırakmakla yetinmemiş bunu yasal bir ödev haline getirmiştir. 

**Boşanma davası türleri anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma 

anlasmali bosanma nedir

Eşlerin, boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat, nafaka, velayet, eşya paylaşımı vs.) anlaşmaya varmaları, bu doğrultuda bir Boşanma sözleşmesi hazırlanmalı ve yine bu doğrultudaki iradelerini hakim huzurunda bizzat beyan etmeleri ile mümkündür.

Anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilmesi için eşler boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşmış ve bu durumu yazılı bir şekilde belgelemiş olmalıdır. Bu yazılı belge, “Anlaşmalı Boşanma Protokolü olarak adlandırılır. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü içerisinde taraflar, çocuğun velayetini kimin alacağı, evlilik içerisinde edinilmiş malların nasıl paylaşılacağı, boşanmaya ilişkin tarafların tazminat ya da nafaka taleplerinin olup olmadığı gibi hususlarda uzlaşma içerisinde olduklarını beyan etmeleri gerekir..

Anlaşmalı boşanmalarda davaya katılma Medeni Kanun tarafından hükmedilen bir başka anlaşmalı boşanma şartıdır. Taraflar boşanma davasına katılmaz zorundadırlar. Burada amaç, boşanma protokolü içerisinde beyan edilen uzlaşma hususlarının hakim tarafından bir de bireylerden dinlenmesidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hakkında Detaylı Bilgi Buradan Alabiliriniz.

Çekişmeli Boşanma 

cekismeli bosanma

Çekişmeli boşanma, evliliğin taraflarının boşanmanın temel unsurları olan boşanma, velayet, tazminat ve nafaka konularından en az biri nedeniyle uzlaşamamaları halinde aile mahkemelerin de açılan boşanma türüdür.

Örneğin biri boşanmak istiyor ancak diğer taraf istemiyorsa, çocuk veya çocukların velayeti, nafaka ve tazminat, edinilmiş malların paylaşımı konusundaki anlaşamama durumları çekişmeli boşanmaya sebebiyet verebilir.

Boşanma ya da boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmaya varamamaları halinde ya da 1 yılını doldurmayan evliliklerde açılan çekişmeli boşanma davalarında taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür.

Çekişmeli Boşanma davası, anlaşmalı boşanma ile kıyaslandığında daha zor ve karmaşık bir süreci ifade edecektir. 

Boşanma davalarında en önemli delil tanık/şahit delilidir. Tanıkların yakın akraba olması, yaşının küçük olması tanıklıklarının kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Önemli olan tanık beyanlarını değerlendirecek olan hakimin kanaatidir.

Çekişmeli boşanma davaları nafaka, velayet, mal , tazminat gibi hususlarda en fazla hak kaybı yaşanan boşanma davası türü olduğundan , hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ancak etkili bir süreç yönetimi ile mümkündür. O yüzden bireylere boşanma avukatı ile boşanma davası açmaları önerilmektedir.

 

Boşanma Dava Dilekçesi

bosanma davasi dilekcesi

Boşanma Dilekçesi, boşanma işlemleri esnasında mahkemeye sunacağınız en önemli evraklardan biridir.

Davayı açacak kişi tarafından veya avukatı tarafından hazırlanması gereklidir.

Teknik olarak basit gibi görünse de detaylar çok önem teşkil etmektedir.Geçimsizlik nedenleri bununla ilgili deliller, çocuk sayısı, çocukların yaşı, velayet talebi gibi taleplerinizi dilekçede belirtilmeniz gerekir.

Çekişmeli davalarda geçimsizlik nedenlerini muhakkak belirtmeniz ve bu nedenleriispatlayacak delilleri bildirilmeniz gerekir.

Gerek çekişmeli boşanma davalarında gerekse anlaşmalı boşanma davalarında dilekçelerin hukuka uygun ve doğru hazırlanması önemlidir. Aksi taktirde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

 Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası, eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde, müstakil aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

 

Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım?

bosanma davasinda avukat

Boşanma Davası ister davacı isterse davalı olsun tarafların birçok sorumlulukları vardır. Boşanma davası gereği tarafların bazı delillere başvurması ve Kanunda belirlenen sürelere dikkat etmesi çok önemlidir. Aksi halde hem davacı hem de davalı eş için davayı kaybetme sebebi olacak ve davayı kaybeden taraf aleyhine tazminat,dava masrafları.harç ve vekalet ücreti hükmedilecektir. Boşanma davası açmak isteyen kişi ve hakkında boşanma davası açılan kişi bu nedenle hak kaybına uğramamak için öncelikle uzman boşanma avukatına başvurmalı ve hukuki yardım almalıdır.

Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

BOŞANMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE HEMEN, ŞİMDİ 0555 724 0 352 NOLU HATTAN DANIŞIN...

 

 Avukat Semiha ASLAN