Avukat Semiha Aslan

Merhabalar, ben Boşanma Avukatı Semiha ASLAN. Boşanma davaları alanında uzun yıllardır ihtisas sahibiyim. Kartal Cevizli'de Anadolu Adliyesinin arkasında bulunan avukatlık ofisimde hizmet vermeye devam ediyorum.

1978 yılında  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden  mezun oldum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukat olarak mesleğimi icra etmeye devam etmekteyim. 

İstanbul Barosu Başkanlığı CMK. Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi Eğitim seminerlerine katılarak  katılım belgesi aldım.

Boşanma hukuku konusunda edindiğim 20 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerime üstün kalitede  en etkili sonucu sağlamak amacıyla  hukuki destek ve dava takip hizmeti sunmaktayım.

Pendik bölgesinde yıllarca avukatlık hizmeti verdim. Anadolu Adliyesinin taşınması ile birlikte Kartal Cevizli'de Anadolu Adliyesinin arkasında bulunan avukatlık ofisimde hizmet vermeye devam etmekteyim.

Pendik Bölgesinde Aile Hukuku Kapsamında Verdiğim Avukatlık Hizmetleri

  • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
  • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
  • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
  • Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
  • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi
  • Velayet davaları açılması ve takibi
  • Nafaka davası açılması ve takibi
  • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi
  • Soybağının (Nesebin) Reddi, Tanıma ve Babalık Davası açılması ve takibi.

*Boşanma Davasını Nasıl Açmalısınız?

*Boşanma Sebebi Sayılan Durumlar

*Çocuğunuzun Velayeti Kimde Kalır?

*Boşanma Davası Açarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

*Boşanma Davasını Siz Mi, Eşiniz Mi Açmalı?

*Boşanma Sonrası Mal Paylaşımınız Nasıl Gerçekleşir?

*Boşanma Sonrası İddet Müddeti Nasıl Kaldırılır?

*Yabancı Mahkemede Boşanma sonrası Türkiye' de Tanıma ve Tenfiz Davası

*Türkler Yurtdışında Nasıl Boşanır?

*Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

*Boşanma Davalarında Hakim Neler Sorar?

Diğer Sorularınız İçin Ofisim, İstanbul - Kartal, Cevizli Anadolu Yakası Adliyesinin arkasında Aşkale Sokak, No:17-1/5'de bulunmaktadır. Benimle  0555 724 03 52 no’lu şahsi hattımdan veya  0216 606 03 50 no'lu hattan  iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

bosanma davalari hakkinda merak edilenler

1.Boşanma Davasını Nerede Açmalıyım?

Boşanma Davası, eşlerin son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yerdeki Aile Mahkemelerinde mümkünse boşanma avukatları vasıtasıyla açılmalıdır.

Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

2.Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açtığı Önemli midir?

Hayır, davayı kimin açtığı önemli değildir. Davayı kimin açtığı, dava sürecine olumlu ya da olumsuz hiçbir etki yapmaz. Burada önemli olan boşanma sebeplerini yani iddia edilen konuların ispatıdır.

3.Boşanma Davasını ilk Açan mı Kazanır?

Davayı kimin açtığı değil “Eşlerden hangisinin evlilik birliğinin sona ermesinde ağır kusurlu olduğu’’ önemlidir.

Başka bir deyişle haklı olan tarafın davayı açması önerilir.

4.Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin iş yoğunluğu, dava dosyasındaki delilleriniz yani boşanma sebeplerinizin ispatına göre değişir. Ancak genel olarak Anlaşmalı Boşanma Davaları ilk duruşmada karara bağlanır. Çekişmeli boşanma davaları ise dinlenecek şahit sayısına ve dosyanın iyi takip edilip edilmediğine göre daha uzun sürede biter. Çekişmeli boşanma davaları 18 ila 24 ay arasında bitmektedir.

5.Hemen Boşanmak İstiyorum Bu Mümkün Mü?

Hemen boşanmak istiyorsanız, bunun tek yolu anlaşarak boşanmaktır.Taraflar boşanma ve diğer yasal konularda anlaşırlarsa, bir boşanma sözleşmesi hazırlamalı ve dilekçeyle mahkemeye başvurmalıdırlar. İşlemler doğru usüle uygun olarak yapılırsa, tek celsede boşanmak mümkündür.

Ancak şöyle bir durum var ki anlaşmalı boşanma davası açmanız için en az 1 yıl evli olmanız şartı gerekiyor.

6.Boşanma Davasında Maddi veya Manevi Tazminat Alabilir Miyim?

Boşanma davalarında, kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi mavevi tazminat talep edebilir. Hak kaybı yaşanmaması için boşanma avukatı ile davanın takip edilmesi önem arz eder. 

Türk Medeni Kanunu gereğince;

Madde 174- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

7.Anlaşmalı Boşanma ile Çekişmeli Boşanmanın Farkı Nedir?

Anlaşmalı boşanma, adından da anlaşılacağı üzere eşinizle boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat,nafaka, velayet, eşya paylaşımı vs.) anlaşmaya varmanız, bu doğrultuda bir Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlamanız ve yine bu doğrultudaki iradelerinizi hakim huzurunda bizzat beyan etmeniz ile mümkündür. 1 yılını doldurmamış evliliklerde anlaşmalı boşanma mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hakkında Detaylı Bilgiyi Buradan Alabiliriniz.

Çekişmeli boşanma ise, taraflar boşanma veya boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşamazlarsa ya da bir yılını doldurmayan evliliklerde açılan davalardır. Taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Boşanma davalarında en önemli delil tanık/şahit delilidir.

8.Eşim Bana Çekişmeli Boşanma Davası Açmış. Dava Dilekçesi Geldi Ne Yapmalıyım ?

Eşinizin hazırladığı boşanma dilekçesine hukuki ve gerekçeleri ile cevap dilekçesi yazılmalı ve iki hafta içinde ilgili mahkemeye sunulmalıdır.

Kanunda belirlenen sürelerde tanık ve delil beyanına dikkat edilmelidir 

Çekişmeli boşanma davalarının süreli  ve eksiksiz hukuki takibatları olduğu için hak kaybını önlemek için davanızı boşanma avukatı ile takip etmenizi önemle tavsiye ederiz.

9.Çocukların Velayeti Kimde Kalır?

Kural olarak, 18 yaşın altındaki çocukların velayeti annede bırakılır. Ancak anne babaya velayet hakkını bırakmayı kabul etmişse ve annenin "haysiyetsiz hayat sürdüğü, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, çocuklara yönelik şiddet uyguladığı" gibi nedenler tespit edildiği taktirde çocukların velayeti babada bırakılabilir.

10.Edinilmiş Mallarınızın Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Evlilik devam ederken 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilen mallar edinilmiş mal rejimine tabidir.

Boşanma davası açılıp kesinleştikten sonra edinilmiş mal davasına bakılabilir.

Edinilmiş mallar kimin üzerinde kayıtlı ise onun üzerinde kalmaya devam eder ancak dava tarihi itibariyle hesaplanan bedelin yarısı karşı tarafa tazminat olarak ödenir.

Edinilmiş Mallarınızın Paylaşımı İle Detaylı Metne Buradan Ulaşabilirsiniz

11. Boşanma Davası ile Birlikte Nafaka Talebinde Bulunabilir Miyim?

Boşanma davanızı açarken kendiniz için yoksulluk nafakası çocuklarınız  için ise velayetin kendinize verilerek  iştirak nafakasına hükmedilmesini  talep edilebilirsiniz.

Boşanma davanız devam ederken mahkemece tedbir nafakasına hükmedilebilir.

Talep etmeseniz dahi, mahkemece çocuklar lehine TEDBİR NAFAKASINA hükmedilebilir.

Boşanma davası kesinleştikten sonra,  kusurlu olan eş boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan kusursuz veya az kusurlu olan eşe YOKSULLUK NAFAKASI ödemesine karar verilebilir.

Çocuklar için hükmedilen tedbir nafakası ise boşanma kararı kesinleştikten sonra İŞTİRAK NAFAKASINA dönüşür.

Boşanma davası devam ederken nafaka ve tazminat talep edilmemişse boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren BİR YIL içerisinde nafaka ve tazminat davası açılabilirsiniz.

12.Eşim Beni Aldattı, iİspatı da Var Tek Celsede ( ya da 1 haftada ) Boşanabilir Miyim?

Tek celsede boşanmak, iki tarafın boşanmak ve diğer hususlarda anlaştığı boşanma davalarında mümkündür.  Ancak bir haftada boşanmanız genelde mümkün değildir. Gerekçeli kararının yazılması ve kesinleşmesi mahkemenin iş yüküne göre ortalama 1-3 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Aldatma nedeniyle açılan çekişmeli boşanma davaları ise, hukuki usullere göre dilekçe aşaması, tabligat, delil ve bilirkişi raporları inceleme, tanık dinleme gibi yargılama süreci olacaktır.

Bunların hepsinin tek celsede yapılması mümkün değildir. İstanbu' da her celsenin arası ortalama 2 – 3 aydır.

Yani aldatma da olsa başka bir sebep de olsa ve delilleri de kesin olsa bile tek celsede ya da bir hafta içinde boşanmak mümkün değildir.

13. Davayı Kazanırsam Mahkeme Masraflarını Karşı Taraf Mı Ödeyecek?

Davayı kazandığınızda yargılama masraflarını karşı taraf ödeyecektir. Şayet davayı kaybederseniz yapmış olduğunuz masraf üzerinizde kalacağı gibi karşı tarafın avukatına da vekalet ücreti ödemek zorunda kalırsınız. Ancak karşı tarafa ödeyeceğiniz vekalet ücreti Asgari vekalet ücreti oranında olacaktır.

14.Yurt Dışında Boşandım Türkiye’de Yeniden Dava Mı Açmalıyım?

Türkiye’de yeni bir boşanma davası açmanız gerek yok.

Yabancı Aile mahkemesinin kararının Türkiye’ de tanıma tenfiz davası açmanız halinde geçerli hale gelebilecektir. 

Tanıme ve Tenfiz Davaları hakkında burayı tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

15. Boşanma Davam Reddedilirse Ne Yapmalıyım?

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA :

Boşanma sebeplerinden herhangi biri ile açılmış bulunan davanın Mahkemece reddedilmesine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin fiili ayrılık nedeni ile boşanma davası açılması halinde boşanmaya karar verilir. 

Fiili ayrılık nedenle boşanmaya karar verilebilmesi için bu reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren üç yıl içerisinde tarafların müşterek hayatı yeniden kuracak şekilde bir araya gelmemesi gerekmektedir.

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

bosanma davasinda avukat

Anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası için tarafların bu süreçte birçok sorumlulukları bulunmaktadır.

Hukuki gerekçeleri ve usulleri bakımından çok dikkat edilmeli ve yargı süreci takip edilmelidir.

Boşanma davalarında, iddia edilen konular delil-tanık ile ispatlanmalı ve kanunda belirlenen sürelere dikkat edilmelidir.

Boşanma davalarının doğru bir şekilde takip edilmemesi sonucu meydana gelen büyük kayıplara ek olarak, davayı kaybeden tarafın dava masrafları, tazminat, harç ve avukatlık ücretini ödemek zorunda kalacaktır.

Boşanma davaları için mutlaka uzman bir boşanma avukatından hukuki yardım alınması gerekir.

Boşanma avukatı, hukuki süreçlerine ve usule göre takip edeceğinden,  boşanma davanızı hızlı ve hiçbir hak kaybı olmaksızın sonuçlanmasını sağlayacaktır.


semiha aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

 

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. Özellikle boşanma, velayet ve edinilmiş mal paylaşımı davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

 Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?
Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0352