Boşanma Davasını Nasıl Açmalısınız? Neler Yapmalısınız?

Boşanma ile ilgili bu yazımda herkesin anlayabileceği bir şekilde süreci paylaşmak istedim. Zorlandığınız yerler muhakkak olacaktır, bu durumda danışmak için beni 05557240352 nolu hattımdan arayabilirsiniz. 

Öncelikle boşanma türünüzün nasıl olacağına karar vermeniz gerekiyor süreci planlamak için. Yani anlaşmalı diğer adı ile çekişmesiz olarak mı boşanacaksınız yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaksınız? Çekişmeliden kasıt eşinizle bir ortak karara varamamanız anlamına geliyor.

Eşinizle anlaşarak veya eşinizden bağımsız olarak, anlaşamama nedenlerinizi ileri sürerek, aile Mahkemelerinde boşanma dilekçenizi vererek boşanma davanızı açabilirsiniz. 

bosanma davalari

Eşlerden iki taraf da boşanmayı isterse mahkeme uzamaz anlaşmalı yani çekişmesiz boşanma olduğu için kısa sürede tamamlanır. 
Boşanma nedenleriniz ispatlamış ise hakim boşamayı kısa zamanda gerçekleştirir. 
Boşanma davanız başlamadan ya da boşanma davanızın görüldüğü esnada hakim tarafların anlaşmamaları ile ilgili gerekli bilginin toplanmasını ve inceleme, araştırma yapılmasını isteyebilir. Gerek görürse sosyal danışman ya da psikolog atayarak inceleme yaptırabilir.

Boşanmada İzlenilmesi Gereken Yollar:   

  • Boşanma dilekçesi direkt olarak veya vekalet verilen bir boşanma avukatı aracılığı ile mahkemeye verilir.
  • Mahkeme boşanma dilekçenizi gözden geçirerek, boşanma nedenine bakarak bildiri gönderir.
  • Hakim boşanma nedeninin araştırılmasını isteyebilir.
  • Mahkemenin yoğunluğuna göre, yakın ya da ileri bir zamanda mahkeme günü belirlenir.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle veya başka bir nedenle ( anlaşmalı boşanma hariç) mahkemeye başvurulursa taraflar (çiftler) katılmadan da avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.

KISACA 4 BAŞLIKTA BOŞANMA DAVASI

1-) Davayı Hangi Taraf Açmalı?


Kural olarak boşanma davasını kusursuz olan tarafın açması gerekir. Kusurlu olan taraf dava açtığı taktirde şayet karşı taraf kabul etmezse dava reddedilir.

Boşanma davası herhangi bir nedenle reddedildiği taktirde; mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde hiçbir neden gösterilmeden fiili ayrılık nedeniyle dava açılarak boşanma sağlanabilir.

Ancak, tarafların 3 yıl içerisinde müşterek hayatı yeniden kuracak şekilde kesinlikle bir araya gelmemesi gerekmektedir. 

2-) Çocukların Velayeti Kimde Kalır?

Kural olarak 18 yaşından küçük çocukların velayeti annede bırakılır ancak, anne velayet hakkının babaya bırakılmasını kabul etmiş ise ve annenin haysiyetsiz hayat sürdüğü, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, çocuklara şiddet uyguladığı gibi nedenler  tespit edildiği taktirde çocukların velayeti babada bırakılabilir.

 

3-) Edinilmiş Mallarınızın Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Evlilik devam ederken 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilen mallar edinilmiş mal rejimine tabidir.

Boşanma davası açılıp kesinleştikten sonra edinilmiş mal davasına bakılabilir.

Edinilmiş mallar kimin üzerinde kayıtlı ise onun üzerinde kalmaya devam eder ancak dava tarihi itibariyle hesaplanan bedelin yarısı karşı tarafa tazminat olarak ödenir.

Edinilmiş Mallarınızın Paylaşımı İle Detaylı Metne Buradan Ulaşabilirsiniz

4-) NAFAKA DAVALARI:

I) Boşanma Davası İle Birlikte Nafaka Talebi

Boşanma davanızı açarken kendiniz için yoksulluk nafakası çocuklarınız  için ise velayetin kendinize verilerek  iştirak nafakasına hükmedilmesini  talep edilebilirsiniz.

Boşanma davanız devam ederken mahkemece tedbir nafakasına hükmedilebilir.

Talep etmeseniz dahi, mahkemece çocuklar lehine TEDBİR NAFAKASINA hükmedilebilir.

Boşanma davası kesinleştikten sonra,  kusurlu olan eş boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan kusursuz veya az kusurlu olan eşe YOKSULLUK NAFAKASI ödemesine karar verilebilir.

Çocuklar için hükmedilen tedbir nafakası ise boşanma kararı kesinleştikten sonra İŞTİRAK NAFAKASINA dönüşür.

Boşanma davası devam ederken nafaka ve tazminat talep edilmemişse boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren BİR YIL içerisinde nafaka ve tazminat davası açılabilirsiniz.

II) Yardım Nafakası:

 Yardım Nafakası Medeni yasanın 364. Maddesinde düzenlenmiştir. ‘’Mad 364: Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan ÜSTSOYU VE ALTSOYU İLE KARDEŞLERİNE nafaka vermekle yükümlüdür.’’ Hükmünü ihtiva etmektedir.

Nafaka aile içindeki dayanışma ile yardımlaşma fikrinden doğmaktadır.

Ailede bir kısım bireylerin refah içinde bulunmasına karşılık diğerlerinin yoksulluk içinde yaşamaları veya yoksulluğa düşmeleri ahlak kurallarına aykırı bulunmuştur. Kanun koyucu da aile bireylerinin birbirine yardım etmelerini sadece ahlak kurallarına bırakmakla yetinmemiş bunu yasal bir ödev haline getirmiştir. 

Boşanma İle İlgili Sorularınız Mı Var?
Şimdi yardım alın!
☏ 0555 724 03 52 ☏ 0216 606 03 50             ⛯Harita

 

Boşanma Davaları Hakkında Diğer Merak Edilen Sorular

1.Boşanma davasını hangi mahkemede açmalısınız?

Boşanma davası, sizin veya eşinizin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde, müstakil aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açabilirsiniz.  (https://semihaaslan.av.tr/bosanma-davasi-hangi-mahkemede-acilir)

2. Boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli midir?

Hayır önemli değildir, davanın seyrine olumlu ya da olumsuz hiçbir etkisi olmaz. Önemli olan iddialarınızın tanık ve delillerle ispatıdır.


3. Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanmanın farkı nedir? Anlaşmalı boşanmanız hangi hallerde mümkündür?

Anlaşmalı boşanma, adından da anlaşılacağı üzere eşinizle boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat,nafaka, velayet, eşya paylaşımı vs.) anlaşmaya varmanız, bu doğrultuda bir Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlamanız ve yine bu doğrultudaki iradelerinizi hakim huzurunda bizzat beyan etmeniz ile mümkündür. 1 yılını doldurmamış evliliklerde anlaşmalı boşanma mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hakkında Detaylı Bilgiyi Buradan Alabiliriniz.

Çekişmeli boşanma ise, tarafların boşanma ya da boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmaya varamamaları halinde ya da 1 yılını doldurmayan evliliklerde söz konusu olmaktadır. Taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Boşanma davalarında en önemli delil tanık/şahit delilidir. Tanıkların yakın akraba olması, yaşının küçük olması tanıklıklarının kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Önemli olan tanık beyanlarını değerlendirecek olan hakimin kanaatidir.

4. Boşanma davalarınız ne kadar sürede biter?

Bu sorunun tek ve kesin bir yanıtı olmamakla, süreç mahkemelerin iş yoğunluğuna ve dosyadaki delil durumuna göre değişmekle birlikte, genel olarak anlaşmalı boşanma tek celsede; çekişmeli boşanma ise en iyi ihtimalle 5-6 celsede tamamlanabilmektedir.

 

5. Acil boşanmam lazım, mümkün mü?

Kısa sürede boşanmanızın tek yolu anlaşarak boşanmaktır. Anlaşmalı boşanma denen ve “ evlilik birliğinin temelinden sarsılması ” maddesine dayanan bir boşanma davasıdır. Hemen boşanmak istiyorum, en kısa sürede bitsin istiyorum diyen eşin, diğer eşle bazı konularda anlaşmış olması gerekir. Ayrıca 1 yıldan fazla evli olmak ve duruşmada tarafların bulunması da diğer şartlardır.

Anlaşmalı boşanabilmek için mutabık kalınması gereken hususlar şunlardır:

a – Boşanmak.

b – Küçük çocuk varsa ( 18’ den küçük ) velayetinin kimde kalacağı.

c – Velayeti almayan ebeveynin çocukla ilişkisinin düzenlenmesi. Örneğin ne zaman göreceği. Biz medeni insanlarız istediğimiz zaman zaten görürüz ya da ben istediğim zaman çocuğumu göreceğim şeklinde bir madde konulamaz. Anlaşma maddelerinin infazı mümkün olmalı, karışıklık yaratmamalı, net ve uygulanabilir olmalı. İstediğim zaman demek bir belirsizliktir, gerektiğinde mahkeme ve icra dairelerince infazı da mümkün değildir.

d – Maddi – manevi tazminat, çocuk varsa iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, eşyaların kimde kalacağı, mallarla ilgili talepler ve dava hakkı. Bu konu ile ilgili en çok rastlananı tarafların birbirinden tazminat ve mal istemedikleri, mal rejiminin tasfiyesi taleplerinin bulunmadığı, yoksulluk nafakası istenmediği, küçük çocuk için …..-TL iştirak nafakası istendiği, velayetin anneye bırakıldığı ve baba ile şahsi münasebetinin mahkemeye bırakıldığı şeklinde bir anlaşmadır.

e – Yargılama giderlerini kimin ödeyeceği. Örneğin “ taraflar yargılama gideri talep etmemektedir. ”denildiği zaman, dava giderlerini davayı açan ödemiş olacaktır ve diğerinden isteyemeyecektir. Zaten bu giderler de önemli bir meblağ değildir.


6. Çekişmeli boşanma davanız ne kadar sürer?

Her olaya göre değişir. Ancak şöyle bir tespitte bulunmak belki doğru olabilecektir:

Yargıtay safhası hariçtir. Karar temyiz edilirse ortalama 1 yıl Yargıtay sonucu beklenecektir.

A ) Siz dava açtığınızda eşiniz hiçbir cevap vermezse ve davayla ilgilenmezse 2 ya da 3 celsede ( celse aralığına göre zaman değişir. İstanbul’ da celse arası 2 – 3 aydır ve buna göre en az 5 ay en fazla 9 aylık bir süre söz konusu olabilecektir ) bitebilir. Tabi tüm işlemlerin bilinçli ve pratik bir şekilde bir avukat tarafından takibi gerekecektir. Aksi halde 2 yılda da bitmeyebilir.

B ) Siz dava açtınız eşiniz de duruşmadan önce davayı kabul ettiğine dair bir dilekçe verdiyse ama duruşmaya gelmediyse 1 ya da 2 celsede dava sonuçlanabilir.

C ) Eşiniz boşanmamak için ya da tazminat velayet vs. konularda direniyor ve davayı takip ediyor ama bir avukatı yoksa kanaatimce dava 1 yıldan önce bitmeyecektir. Muhtemelen 1 – 1.5 yıl arasında bitebilir. Boşanamayadabilirsiniz.

D ) Eşiniz iyi bir avukat vasıtasıyla davasını takip ediyor ve en azından davanın uzamasını istiyorsa dava 2,5 yıldan önce sonuçlanmayacaktır. Süre çok daha uzun da olabilir. Boşanmanız mümkün olmayadabilir.

7. Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA :

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın Mahkemece reddedilmesine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Fiili ayrılık nedenle boşanmaya karar verilebilmesi için bu reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren üç yıl içerisinde tarafların müşterek hayatı yeniden kuracak şekilde bir araya gelmemesi gerekmektedir.

8. Eşim beni aldattı, ispatı da var tek celsede ( ya da 1 haftada ) boşanılıyormuş, doğru mudur?

Tek celsede boşanmak, anlaşmalı boşanma ya da her iki tarafın boşanmak ve diğer hususlarda anlaştığı ( anlaşmalı boşanmanın diğer şartları olmasa bile ) davalarda mümkündür. Bunun dışında mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma şartları yoksa fakat taraflar boşanmak ve sonuçlarında anlaşmışlarsa da 1 haftada boşanmak genelde mümkün değildir.

Özet bilgi olarak şunu söyleyelim. İki taraf da anlaşmamışsa ortada bir çekişme var demektir ve en azından taraflar birbirlerinin dilekçelerine cevap verecekler, tanık ve delil listeleri sunulacak, bazı birimlere yazılar yazılacak, tanıklar getirtilecek ve dinlenecek vb. işlemler var demektir.

Bunların hepsinin tek celsede yapılması mümkün değildir. Her celsenin arasının ortalama 2 – 3 ay olduğunu düşünürsek tek celsede ya da 1 haftada boşanmanın mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Yani aldatma da olsa başka bir sebep de olsa ve delilleri de kesin olsa bile bu mümkün değildir.

9. Kocamı aldattım ve o bunu ispat edip çocuğun velayetini alacağını söylüyor, alabilir mi?

Aldatma, velayetin babaya verilmesi için bir sebep değildir. Çocuk genellikle anneye verilir. Özellikle de yaşı küçükse. Sürekli değişik erkeklerle birlikte olma hali gibi “ haysiyetsiz bir hayat ” süren veya uyuşturucu alışkanlığı olan veya benzeri durumlarda olan anneye velayet verilmeyecektir.

 

10. Messenger, cep telefonu mesajları vs. elimde. Bunları kullanabilir miyim?

Bu tür verilerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı her zaman net bir durum değildir. Ancak bu tür delile iyi bir avukatın elinde sizin için çok faydalı hale gelebilecektir.

11. Eşimin bütün telefon kayıtlarını çıkartsam ve ondan boşansam yüksek bir tazminat alabilir miyim?

Telefon kayıtlarının görüşme içerikleri boşanma davasında kullanılamamakta hatta temin edilememektedir. Bu yasal değildir ve hiçbir mercii de bu içeriği mahkemeye vermez. Ancak eşinizin telefonla ne zaman kiminle ne sürede görüşme yaptığı şeklindeki dökümü mahkeme temin edebilir ki bu da bazen işinize yarayabilmektedir. Bir avukatınız var ise bu delilden çok fayda sağlayabilir.

12. Benim gelirim yok, malım mülküm de yok, mahkeme eşime fazla bir tazminat vermeme hükmeder mi?

Mahkeme hiçbir geliriniz olmasa bile aleyhinize örnek olarak 30 – 40 bin TL tazminata hükmedebilir. Nafaka bağlayacaksa 150 – 250 TL civarı çocuk başına nafaka da bağlayabilir. Tabi bunların tahsil edilmesi başka bir şeydir. Yani malınız yoksa tazminatı sizden alamayacaktır ancak sürekli bir haciz tehdidi ile karşı karşıya olacaksınız. Nafakanın ödenmemesi halinde hapis cezası yaptırımı da vardır. Tazminat için böyle bir yaptırım yoktur.

13. Yurtdışında boşandınız geçerli mi?

Yurtdışında aldığınız boşanma kararı Türkiye’ de tanıma tenfiz davası açmanız halinde geçerli hale gelebilecektir. 

14. Boşanma davası açıldıktan sonra eşimi aldatırsam ne olur? 

Evlilik birliği süresince eşlerin birbirlerine sadakat yükümlülüğü devam eder (TMK. md. 185/son). Bir eşin sadakatsiz tutum ve davranışlarda bulunması diğerine de bu hakkı vermez ( H.G.K. 26.11.2008 gün 2008/2-698 Esas 2008/711 Karar). Toplanan delillerden sadakatsiz tutum içinde bulunan kocaya karşı boşanma davası açan kadınında, dava sırasında bir başka erkekle ilişkide bulunduğu, bu suretle sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı kadın da davalı eşi kadar evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kusurludur.

15. Davayı kazanırsam mahkeme masraflarını karşı taraf mı ödeyecek?

Davayı kazandığınızda yargılama masraflarını karşı taraf ödeyecektir. Şayet davayı kaybederseniz yapmış olduğunuz masraf üzerinizde kalacağı gibi karşı tarafın avukatına da vekalet ücreti ödemek zorunda kalırsınız. Ancak karşı tarafa ödeyeceğiniz vekalet ücreti Asgari vekalet ücreti oranında olacaktır.


semiha aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

 

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. Özellikle boşanma, velayet ve edinilmiş mal paylaşımı davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

 Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?
Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0352