BOŞANMA DİLEKÇESİ

bosanma dilekcesi
Boşanma dilekçesi, boşanma işlemleri esnasında mahkemeye sunulacak en önemli evraklardan biridir.

Bu dilekçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir bunları inceleyelim dilerseniz birlikte.

Boşanma Dilekçesi Kim Tarafından  Hazırlamalıdır?

Davayı açacak kişi tarafından veya avukatı tarafından hazırlanması gereklidir.

Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanmalıdır?

Teknik olarak basit gibi görünse de detaylar çok önem teşkil etmektedir. Geçimsizlik nedenleri bununla ilgili deliller,çocuk sayısı, çocukların yaşı, velayet talebi gibi taleplerin dilekçede belirtilmesi gerekir.

Boşanma dilekçesi nereye verilmelidir?

Yetkili Aile Mahkemesine verilir.

Boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra avukata ihtiyaç var mıdır?

Boşanma dilekçesinin hazırlanmasının önemi büyük olduğundan öncelikle bir avukat tarafından hazırlanması önemlidir. Sonrasında davayı bir avukatın takip etmesi beklenmeyen durumlar için önem arz edebilir. Özellikle sürelerin kaçırılmaması ve delillerin değerlendirilebilmesi açısından davanın avukat tarafından  takip edilmesinde yarar vardır. 

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma için boşanma dilekçeleri farklılık gösterir mi?

Çekişmeli davalarda geçimsizlik nedenlerinin muhakkak belirtilmesi ve bu nedenleri ispatlayacak delillerin bildirilmesi gerekir. Gerek çekişmeli boşanma davalarında gerekse anlaşmalı boşanma davalarında dilekçelerin hukuka uygun ve doğru hazırlanması önemlidir. Aksi taktirde hak kaybına neden olunabilir.

Boşanma dilekçesi örneği bu konuda yardımcı olur mu?

Bu dilekçeler standart olarak hazırlanmaktadır. Oysa hiç bir dava birbirinin aynı olmayacağından bu dilekçelerin kullanılması  büyük sorunlar yaratabilir. Kolay gibi görünen form dilekçelerin doldurularak dava açılması büyük maddi ve manevi kayıplara neden olabilmektedirler.

Aşağıda genel bir Boşanma Dilekçesi Örneği paylaşacağım.

Sizlere, sadece fikir vermesi için dilekçe örneğine göz atabilirsiniz.

**Boşanma sebeplerinize göre dilekçelerin içeriği değişmektedir. Her davaya özel bir dilekçe hazırlanmalıdır.**

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL ANADOLU (  ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI   : Adı Soyadı. T.C.Kimlik No:

ADRES    :

DAVALI   : Adı Soyadı. T.C.Kimlik No:

ADRES    :

KONUSU : MK. 166.Md.gereğince boşanma  talebidir.

OLAYLAR :     

1-Taraflar …../…../…… tarihinde  evlenmişlerdir. Bu evlilikten (varsa )……./……./…….  doğum tarihli ……………..  adında müşterek çocukları bulunmaktadır. (Yoksa) müşterek çocukları bulunmamaktadır. (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

2- Müvekkil ile davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Müşterek çocukların hatırı için ve çevrenin de araya girmesi ile taraflar şiddetli geçimsizlik... (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

3- Evliliğin devamında gerek tarafların, gerekse çocukların hiçbir menfaati kalmamıştır.  (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

4-Evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava... (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

5-Taraflar medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçları  (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

HUKUKİ SEBEPLER : MK 166/3.md, TMK 184/5. Md, HUMK ve ilgili kanun hükümleri

DELİLLERİMİZ       : Nüfus kayıtları, ……/……./……. tarihli      protokol, tanık beyanları vs.  (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı,

1- MK 166/3 md. si gereğince  tarafların BOŞANMALARINA,

2-EKTE SUNULAN İKİ TARAFIN DA İMZASINI HAVİ ……/……./…….  TARİHLİ PROTOKOLÜN TMK 184/5. MD. GÖRE  AYNEN HÜKÜM ALTINA  ALINMASINA... (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

                                                                                    Davacı Adı Soyadı

                                                                                    Vekili

                                                                                    Adı Soyadı

EKLER:

1- ……/……./…….tarihli Protokol.

2- Vekaletname

 

  Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

En doğru şekilde boşanma dilekçenizi yazdırmak için şimdi yardım alın!
☎ 0555 724 03 52  ☎ 0216 606 03 50 ◉  Harita

 

Avukat Semiha ASLAN

Boşanma HakkındaSık Sorulan Sorular