bosanma dilekcesi

Merhaba ben boşanma avukatı Semiha ASLAN.

Boşanma süreci zorlu bir süreçtir ve bu süreçte birçok zorlukla karşılaşabilirsiniz. Boşanma dilekçesi hazırlama ise, bu sürecin en önemli adımlarından biridir ve dikkatle hazırlanması gereken bir belgedir. Bu adımda, size adım adım boşanma dilekçesi hazırlamanın nasıl yapılacağına dair bilgi vereceğiz.

Ayrıca makale içinde örnek boşanma dilekçeleri bulacaksınız.. Dilerseniz konuyla ilgili bana 0555 724 03 52 özel hattımdan ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Boşanma davası dilekçesi, geçimsizlik nedenleri ve bununla ilgili deliller, çocuk sayısı, çocukların yaşı, velayet talebi, nafaka ve tazminat gibi taleplerin dilekçede belirtilmesi gerekir. Bu hususlar davanızın seyrini değiştireceği için  çok dikkatli, eksiksiz, hukuka uygun yazılması hak kaybına uğramamanız için  büyük önem arz etmektedir.

Boşanma Dilekçesi Hazırlama: Adım Adım Kılavuz

1.Adım: Gereken Belgeleri Toplayın

Boşanma dilekçesi hazırlamadan önce, gerekli olan belgeleri toplamanız gerekmektedir. Bu belgeler, evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği, evlilik birliğine ait belgeler, mal beyanı ve çocukların velayetinin belirlenmesine yönelik belgelerdir. Bu belgeleri topladıktan sonra, dilekçenizi hazırlamaya başlayabilirsiniz.

2.Adım: Dilekçenin Başlığını Hazırlayın

Boşanma dilekçesi hazırlamaya başlamadan önce, dilekçenin başlığını hazırlamanız gerekmektedir. Başlık, "Boşanma Dilekçesi" olarak belirlenir ve dilekçenin hangi mahkemeye sunulduğu ve tarih bilgileri de yer alır.

3.Adım: Dilekçenin İçeriğini Hazırlayın

Dilekçenin içeriği, boşanma nedenlerini, mal paylaşımı taleplerini, çocukların velayet konusunu, nafaka taleplerini ve diğer talepleri içermelidir. Bu talepler, yasal düzenlemelere uygun şekilde hazırlanmalıdır. Dilekçenin içeriği, avukatın da inceleyeceği önemli bir belgedir, bu nedenle doğru ve eksiksiz olmalıdır.

4.Adım: Dilekçenin Sonunda İmza ve Tarih Bilgileri Yer Almalıdır

Boşanma dilekçesi, sonunda imza ve tarih bilgileri içeren bir bölüm ile tamamlanmalıdır. Bu bölüm, dilekçenin hangi tarihte ve hangi mahkemeye sunulduğunu belirtmelidir.

 Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?
Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!

 ☏ 0555 724 03 52             ☏ 0216 606 0352

Boşanma Dilekçesi Örnekleri

Önemle belirtmek isterim ki paylaştığım boşanma  dilekçeleri sadece  sizlere  fikir verme ve bilgilendirme amaçlıdır.

**Boşanma sebeplerinize göre dilekçelerin içeriği değişmektedir. Her davaya mutlaka şahısa özel bir dilekçe hazırlanmalıdır.**


Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

...... (  ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI   : Adı Soyadı. T.C.Kimlik No:

ADRES :

DAVALI   : Adı Soyadı. T.C.Kimlik No:

ADRES :

KONUSU : MK. 166/3.Md.gereğince boşanma  talebidir.

OLAYLAR :     

1-Taraflar …../…../…… tarihinde  evlenmişlerdir. Bu evlilikten (varsa )……./……./…….  doğum tarihli ……………..  adında müşterek çocukları bulunmaktadır. (Yoksa) müşterek çocukları bulunmamaktadır. (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

2- Müvekkil ile davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Müşterek çocukların hatırı için ve çevrenin de araya girmesi ile taraflar şiddetli geçimsizlik... (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

3- Evliliğin devamında gerek tarafların, gerekse çocukların hiçbir menfaati kalmamıştır.  (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

4-Evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava... (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

5-Taraflar medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçları  (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

HUKUKİ SEBEPLER : MK 166/3.md, TMK 184/5. Md, HUMK ve ilgili kanun hükümleri

DELİLLERİMİZ       : Nüfus kayıtları, ……/……./……. tarihli      protokol, tanık beyanları vs.  (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı,

1- MK 166/3 md. si gereğince  tarafların BOŞANMALARINA,

2-EKTE SUNULAN İKİ TARAFIN DA İMZASINI HAVİ ……/……./…….  TARİHLİ PROTOKOLÜN TMK 184/5. MD. GÖRE  AYNEN HÜKÜM ALTINA  ALINMASINA... (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ)

Davacı Adı Soyadı - Vekili Adı Soyadı

EKLER: 1- ……/……./…….tarihli Protokol. 2- Vekaletname


Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Yukarıda belirttiğim gibi her davanın kendine özel hazırlanması ve hukuki gerekçesiyle yazılması gerektiğinden çekişmeli boşanma dilekçesini genel taslak olarak paylaşacağm.

...... (  ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI : Adı Soyadı. T.C.Kimlik No:

ADRES :

VEKİLİ  Adı Soyadı. T.C.Kimlik No:

ADRES    :

DAVALI  : Adı Soyadı. T.C.Kimlik No:

ADRES :

KONUSU  : 

AÇIKLAMALAR : 

1- Boşanma Sebepleri

3- Velayet Talebi

2- Tarafların  Sosyo-Ekonomik Durumu

4- Maddi - Manevi Tazminat Talepleri

HUKUKİ NEDENLER:

HUKUKİ DELİLLER:

SONUÇ VE İSTEM:

Davacı Adı Soyadı - Vekili Adı Soyadı

EKLER:


Boşanma Dilekçesi Kim Tarafından  Hazırlamalıdır?

Boşanma davası dilekçesinin, davayı açacak kişi tarafından veya aile hukuku avukatı tarafından hazırlanması gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, çekişmeli boşanma dilekçesine göre eşlerin birlikte boşanmaya karar vermelerinden dolayı daha sadedir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken gerekli belgelerden biri olan anlaşmalı boşanma porotokolü ile birlikte hazırlanacaktır. Boşanma sözleşmesinde çocukların velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi hususlara yer verilecektir. Boşanma dilekçesi ile birlikte ek olarak mahkemeye sunulacaktır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma dava dilekçesi, anlaşmalı boşanma dava dilekçesine göre daha ayrıntılı ve uzun yazılacaktır. Tarafların anlaşmazlıklarından dolayı tek taraflı boşanma dilekçesi hazırlanacaktır.

Çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlanırken boşanma sebeplerini gerekçeleriyle birlikte belirtmek gerekmektedir. Dilekçede deliller ve hukuki dayanaklar ile sonuç ve istem bölümünde  tarafın talepleri açıkça net bir şekilde yazılmalıdır.

Bu hususların doğru bir şekilde her bilginin dikkatle yazılması hata yapılmaması gerekmektedir. Boşanma nedeniniz kanuna uygun boşanma sebebi olmalıdır.

Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçeleri Farklılık Gösterir Mi?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile çekişmeli boşanma dilekçesi kişiye özel olarak ve hukuki dayanağına göre dilekçenin içeriği farklılık göstermektedir;

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, daha sade ve hukuki sıralamaya göre hazırlanmalıdır. Dilekçeyle birlikte tarafların karşılıklı imzaladıkları boşanma protokolüyle birlikte mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma dilekçelerinde, geçimsizlik nedenlerinin muhakkak hukuki gerekçeleriyle birlikte belirtilmesi ve anlaşmazlık nedenlerini ispatlayacak delillerin bildirilmesi gerekmektedir. Daha uzun, ayrıntılı ve özenle yazılması gereken dilekçedir.

Gerek çekişmeli boşanma davalarında gerekse anlaşmalı boşanma davalarında dilekçelerin hukuka uygun ve doğru hazırlanması önemlidir. Aksi taktirde davayı etkileyebilir ve hak kaybına neden olabilir.

Boşanma Dilekçesi Yazımı İçin Avukata İhtiyaç Var Mıdır?

Boşanma dilekçesi hazırlama süreci oldukça hassas ve detaylı bir süreçtir. Bu nedenle, hukuk alanında uzman bir avukatın desteğini almanız gerekmektedir. Boşanma avukatı olarak, size bu süreçte profesyonel bir yardım sunacağız. Boşanma dilekçesi hazırlama sürecinde, hukuk büromuzu arayarak bilgi alabilir ve profesyonel destek alabilirsiniz. Boşanma süreci hakkında ayrıntılı bilgi verecek, dilekçenizi doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacak ve hukuki sürecin her adımında size profesyonel bir destek sunacağız.

Boşanma dilekçesi hazırlama süreci, doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması gereken bir belge olduğundan, avukatın etik açıdan güvenilirliği son derece önemlidir. Boşanma avukatımız, yüksek etik standartlara sahip, güvenilir ve tecrübeli avukattır. Size boşanma dilekçesi hazırlama sürecinde profesyonel bir destek sunarken, aynı zamanda etik değerlerimize de sıkı sıkıya bağlıyız.

Boşanma süreci zorlu bir süreçtir ve her adımı dikkatle hazırlanması gereken bir süreçtir. Boşanma dilekçesi hazırlama süreci ise, bu sürecin en önemli adımlarından biridir. Bu nedenle, hukuk büromuzu arayarak, boşanma dilekçesi hazırlama süreci hakkında ayrıntılı bilgi alabilir, boşanma avukatımızdan destek talep edebilirsiniz.

Kendinizi güvende ve desteklenmiş hissetmeniz için buradayız.

 

Boşanma Dilekçesi Örneği Bu Konuda Yardımcı Olur Mu?

Bu dilekçeler standart olarak hazırlanmaktadır. Hiç bir dava birbirinin aynısı olmayacağından bu dilekçeleri kullanmanız  büyük sorunlara yol açabilir. Kolay gibi görünen hazır örnek dilekçeleri kullanarak dava açmanız sonucunda büyük maddi ve manevi kayıplara uğramanıza neden olabilirsiniz.

Her davanın, kendi gerekçe ve nedenleriyle birlikte yazılan boşanma dilekçesi ile  mahkemeye başvurulması gerekmektedir.

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilmelidir?

Boşanma davası için hazırlanan dava dilekçesi, eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde, müstakil aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.


Avukat Semiha Aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

2 Çocuk Annesi, İStanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum.Bağ-Kur avukatlığından 1998 yılında emekliye ayrıldıktan sonra, kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. 40 yılı aşkın avukatlık deneyimine ve Boşanma Davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

En doğru şekilde boşanma dilekçenizi

yazdırmak için şimdi yardım alın!

 ☏ 0555 724 03 52             ☏ 0216 606 0352