Miras hukuku paylaşım, ölüm olayı ile birlikte ortaya çıkıyor. Bu durumda ister kanundan doğmuş olsun, isterse ölüme bağlı tasarruf şeklinde olmuş olsun, ortada bir miras payı bulunduğunda miras paylaşımı devreye giriyor. Miras bırakan ölmedikçe miras konusu hakkında mirasçıların henüz mirasçılık sıfatı doğmadığından dava hakkı da bulunmuyor.

Miras hukuku paylaşımında yasal mirasçılar şöyle oluyor:

- Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur, Çocukları da eşit olarak mirasçıdırlar.

- Altsoyu bulunmayan mirasçıların mirasçıları ana ve babasıdır. Bunlar da eşit olarak mirasçıdırlar.

- Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır Bunlar da eşit olarak mirasçıdırlar.

Sağ kalan eşin bulunması durumunda ise, birlikte bulunduğu zümreye göre, mirasbırakan ile arasındaki miras ilişkisi farklılık gösterebiliyor.

Miras hukuku paylaşım oranlarını sağ kalan eşin durumunda ise şöyle açıklayabiliriz:

- Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,

- Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,

- Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Miras bırakanın sağlığında veya vasiyetnamesinde başkasına devredilmesine izin verilmeyen mirasın bir bölümüne saklı pay deniyor. Mahfuz hisse olarakta nitelendirilen saklı pay ise MK'nın 506 madde hükmünde ifade ediliyor. Miras bırakan yapacağı tasarruflarda yukarıdaki oranları gözetmek zorundadır. Miras hukukunda paylar ihlal edildiğinde ilgili mirasçı tenkis davasıyla saklı payını isteyebiliyor.

Miras hukuku paylaşım oranları şöyle ayrılıyor:

- Altsoy için yasal miras payının yarısı,
- Ana ve babadan herbiri için yasal miras payının dörtte biri,
- Kardeşlerden herbiri için yasal miras payının sekizde biri,
- Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde, yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü

Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

MİRAS HUKUKU İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE HEMEN, ŞİMDİ 0555 724 0 352 NOLU HATTAN DANIŞIN