Bad Request

İstanbul Kamulaştırma Avukatı olarak Türkiye genelinde kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve acele kamulaştırma alanlarında hizmet vermekteyiz.

Kamulaştırma; özel mülkiyete konu olan bir taşınmaza; devlete ait kurum ve kuruluşlarca kamu yararı ilkesi çerçevesinde el konulması işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Kamulaştırma işlemleri esnasında çoğu zaman kamu kurumları tarafından biçilen bedel söz konusu taşınmazın bedelinden düşük olmaktadır. Konuyla ilgili mağduriyetin giderilmesi için Kamulaştırma Davası açılmakta, süreç davanın türüne göre bazen uzun baze kısa olsa da sonuç olarak uğranılan zarar neredeyse tüm davalarda ortadan kaldırılmaktadır.

Kamulaştırma İle İlgili Sorularınız Mı Var?
Daha fazlası için şimdi bize ulaşın!
☏ 0555 724 03 52 ☏ 0216 606 03 50 ⛯ Harita

Kamulaştırma işleminin birden fazla uygulanma şekli vardır.

Kamulaştırma Türleri

  • Olağan Kamulaştırma
  • İstisnai Kamulaştırma

İstisnai Kamulaştırma da Kendi İçinde Ayrılmaktadır;

  • Trampa Yolu ile Kamulaştırma,
  • Kısmen Kamulaştırma,
  • Acele Kamulaştırma

Kamulaştırma İle İlgili Sorularınız Mı Var?
Daha fazlası için şimdi bize ulaşın!
☏ 0555 724 03 52 ☏ 0216 606 03 50 ⛯ Harita

KAMULAŞTIRMA TÜRLERİ İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BANA  0216 606 03 50 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

 

Kamulaştırma türleri nelerdir?

1982 Anayasası’nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesinde; temel

hak ve ödevler arasında yer alan mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla

sınırlanabileceği düzenlenmektedir ve aynı zamanda Anayasanın “Kamulaştırma”

başlıklı 46. maddesinde, mülkiyet hakkını sınırlayan veya ortadan kaldıran Kamulaştırma açıkça düzenlenmektedir.

Anayasanın 46. madde düzenlemesine paralel olarak, 2942 sayılı Kamulaştırma

Kanunu çıkarılarak, kamulaştırmaya ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında OLAĞAN ve İSTİSNAİ olmak üzere kamulaştırma usulleri düzenlenmiştir.

Olağan kamulaştırmaya ilişkin esas ve usuller, Kamulaştırma Kanunun 3. maddesi ve devamında düzenlenmiştir.

Kanunda olağan kamulaştırmanın yanı sıra bazı olağanüstü hallerde veya

bazı hallerde malikin özellikleri nedeniyle kamulaştırmanın farklı usullerde

yapılabileceği düzenlenmektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ;

26.maddesinde düzenlenen “Trampa Yolu ile Kamulaştırma”,

12. maddesinde düzenlenen “Kısmen Kamulaştırma

27. maddesinde düzenlenen “Acele Kamulaştırma”, istisnai kamulaştırma usulleri olarak kanunda yer almıştır.

Kamulaştırma Kanunun 27. maddesinde acele kamulaştırma usulü, birçok

soruna neden olabilecek şekilde ve genel ifadelerle düzenlenmiştir. Acele

kamulaştırma yapılmasını gerektiren durumların “aceleliği” ve bu kavramın

objektif esaslarının belirlenmemiş olması, diğer yandan acele kamulaştırma

uygulamalarının her geçen gün daha da artış göstermesi, bu kamulaştırma

modelinin açıklanmasını gerekli kılmaktadır.

 

Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BANA 
0216 606 03 50 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

kamulastirmaKamulaştırma kanunu ile bir taşınmazın bir kamu kuruluşu tarafından kamulaştırma yapılması, yani eski adı ile istimlak edilmesi halinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin nasıl olacağı belirlenir.

 

Kamulaştırma Nedir?

 

Kamulaştırmaacele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma gibi farklı şekilde uygulanabilir.
Kamulaştırma yolu ile taşınmanıza el konulduğunda ilgili kamu kuruluşu tarafından size bir kamulaştırma bedeli ödenir.
Kamulaştırmasız el atma gerçekleştiğinde ise size herhangi bir bedel ödenmez.

Taşınmazınızdan yani arsa gibi bir gayrimenkulünüzden kamulaştırmasız el atma veya kamulaştırma yolu ile zarar ediyorsanız, bu zararınızın karşılanmasını talep edebilirsiniz.

Kamulaştırma avukatı olarak tabir edilen, aslında gayrimenkul hukuku ihtisaslı avukat olarak adlandırabileceğemiz bir avukata vekalet vererek davanızı takip etmesini isteyebilrsiniz.

KAMULAŞTIRMA KANUNU İLE İLGİLİ SON GÜNCELLEMELER VE  DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BANA  0216 606 03 50 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ...


Mülkiyet hakkına yönelik olarak; kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar uygulaması vs şekillerde ortaya çıkan devlet müdahalesi karşısında neler yapılabilir? Vatandaşların; arsa, konut niteliğindeki taşınmazları bakımından hak kaybına uğramaması için öngörülen hukuki tedbir ve imkanlar neler?

Kamulaştırma İle İlgili Sorularınız Mı Var?
Daha fazlası için şimdi bize ulaşın!
☏ 0555 724 03 52 ☏ 0216 606 03 50 ⛯ Harita

Anayasa başta olmak üzere, Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuatımızda, mülkiyet hakkı konusunda özel mülkiyet esası benimsenmiştir. Bu temel ilke etrafında, vatandaşların mülkiyet hakkının dokunulmazlığı, mutlaklığı kabul gören yan ilkelerdir. Ancak, arsa, bahçe, işyeri veya konut vs niteliğindeki mülkiyet hakkına devletin müdahalesi büsbütün imkansız da değildir. Bazı hallerde, devlet, vatandaşların mülkiyet hakkına müdahale edebilmektedir. Bu müdahalenin birçok türü olmakla beraber; en sık karşılaşılan müdahaleler, "kamulaştırma", "kamulaştırmasız el atma" ve "imar uygulamaları" çerçevesinde ortaya çıkmaktadır.

Peki kamulaştırma kamulaştırmasız el atma, imar düzenlemesi nedir, vatandaş olarak haklarınız nelerdir?

Alt Kategoriler

Joomla Hata Ayıklama Konsolu

Oturum

Profil Bilgisi

Bellek Kullanımı

Veritabanı Sorguları