Kamulaştırma Türleri

Kamulaştırma öncelikle olağan ve istisnai olmak üzere iki şekilde yapılır.

 Kamulaştırma Türleri Nelerdir?

1982 Anayasası’nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesinde; temel hak ve ödevler arasında yer alan mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği düzenlenmektedir ve aynı zamanda Anayasanın “Kamulaştırma” başlıklı 46. maddesinde, mülkiyet hakkını sınırlayan veya ortadan kaldıran Kamulaştırma açıkça düzenlenmektedir.

Anayasanın 46. madde düzenlemesine paralel olarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çıkarılarak, kamulaştırmaya ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamındaOLAĞAN ve İSTİSNAİ olmak üzere kamulaştırma usulleri düzenlenmiştir.

Olağan kamulaştırmaya ilişkin esas ve usuller, Kamulaştırma Kanunun 3. maddesi ve devamında düzenlenmiştir.

Kanunda olağan kamulaştırmanın yanı sıra bazı olağanüstü hallerde veya bazı hallerde malikin özellikleri nedeniyle kamulaştırmanın farklı usullerde yapılabileceği düzenlenmektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ;

26.maddesinde düzenlenen “Trampa Yolu ile Kamulaştırma”,

12. maddesinde düzenlenen “Kısmen Kamulaştırma

27. maddesinde düzenlenen “Acele Kamulaştırma”,

istisnai kamulaştırma usulleri olarak kanunda yer almıştır.

Kamulaştırma Kanunun 27. maddesinde acele kamulaştırma usulü, birçok

soruna neden olabilecek şekilde ve genel ifadelerle düzenlenmiştir. Acele kamulaştırma yapılmasını gerektiren durumların “aceleliği” ve bu kavramın objektif esaslarının belirlenmemiş olması, diğer yandan acele kamulaştırma uygulamalarının her geçen gün daha da artış göstermesi, bu kamulaştırma modelinin açıklanmasını gerekli kılmaktadır.

Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BANA 
0216 606 03 50 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

Kamulaştırma Hakkında Herşey