Kamulaştırma Mağdurlarına Müjde

Kamulaştırma mağdurlarına müjde, dava açmanızın önündeki engel sonunda kalktı.

Kamulaştırma yapılmış taşınmazlarının bedelini talep etmek isteyen binlerce insanın dava açmasına engel olan kanun kaldırıldı. Bunun sonucunda artık kamulaştırma yapılmış taşınmazlarınız varsa bedel talep edebileceksiniz. Kamulaştırma Kanunu'na (2942 sayılı kanun) 6745 sayılı kanunla eklenen geçici 11. madde ile kamulaştırmış gayrimenkuller için ilk 5 yıllık süre içinde dava açılamıyordu. Anayasa mahkemesi düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Konuyla ilgili danışmak için
0555 724 03 52 veya 0216 606 03 50 no'lu hatlardan
Kamulaştırma Avukatı Semiha ASLAN'a ulaşabilirsiniz.

Devamını oku: Kamulaştırma Mağdurlarına Müjde

İstanbul Kamulaştırma Avukatı

İstanbul Kamulaştırma Avukatı olarak Türkiye genelinde kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve acele kamulaştırma alanlarında hizmet vermekteyiz. Kamulaştırma Nedir? Taşınmazı Kamulaştırılan Vatandaşlar Ne Yapmalıdır? Kamulaştırmasız el atma durumunda yapılması gerekenler nelerdir?  makalemizde inceleyebilirsiniz.

kamulastirma nedir

1) Kamulaştırma Nedir? Taşınmazı Kamulaştırılan Vatandaşlar Ne Yapmalıdır?

Kamulaştırma; özel mülkiyete konu olan bir taşınmaza; devlete ait kurum ve kuruluşlarca kamu yararı ilkesi çerçevesinde el konulması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Kamulaştırma; özel mülkiyete konu olan taşınmazın bir kısmı veya tamamı üzerinde gerçekleştirilebilir. Kamulaştırma söz konusu olduğunda; devletin, kamulaştırılan taşınmazın bedelini ilgili kişiye ödemesi gerekmektedir.

Özel mülkiyetinde bulunan arsa-konut vs nitelikteki taşınmazı kamulaştırılan vatandaşlar; kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda "iptal davası" açabilecektir. Bu dava; kamulaştırma işleminin iptaline yönelik olup; vatandaş bu dava ile kamulaştırmayı tamamen reddetmektedir.

Ancak, ülkemiz uygulamalarında, kamulaştırma ile ilgili uyuşmazlıklar yaygın olarak "bedel tespiti" konusu etrafında ortaya çıkmaktadır. 24.04.2001 tarihli 4652 sayılı Kamulaştırma Kanunu değişiklikleri öncesinde; kamulaştırılan taşınmazın bedeli, kamulaştırmayı yapan devlet kurumu tarafından tespit edilmekteydi. Bu dönemde; taşınmazı kamulaştırılan kişi, işlemi yapan kuruluşun tespit ettiği bedelin arttırılması için Asliye Hukuk mahkemesinde dava açabilmekteydi.

24.04.2001 tarihli Kamulaştırma kanunu değişiklikleri sonrasında, kamulaştırmayı yapan devlet kurumu; mahkemeye başvurarak "bedel tespiti" davası açmaktadır. Bu durumda, taşınmazı kamulaştırılan vatandaş; bu davayı takip etmeli ve hakkının gerçek değerinin tespitine ilgili mahkeme huzurunda katkı koymalıdır. 

 

2) Kamulaştırmasız El Atma Nedir? Bu Durumda Yapılması Gerekenler Neler?

Kamulaştırmasız el atma, devlete ait kurum ve kuruluşların idari bir karar olmadan, özel mülkiyete konu olan taşınmaz malları fiili olarak kullanmalarıdır.

Devlet tarafından el atılan taşınmaz üzerinde bir yapı-bina vs bulunmakta ise, yapı sahibinin kamulaştırmasız el koyma işlemini yapan devlet kurumuna karşı arsa ve bina bedelinin kendisine ödenmesi için bedel tazmini davası açma hakkı bulunmaktadır.

Bedel tazmini davası açılabilmesi ve bu yolla taşınmaz bedelinin ilgili kuruluştan tahsil edilebilmesi için, taşınmazın tapuya kayıtlı olması ve bedel tazmini davasının tapu sahibi tarafından açılması gerekmektedir

3) İmar Düzenlemesi nedir? İmar Düzenlemesi Sırasında Mülkiyet Hakkına Müdahale Halinde Neler Yapılmalıdır?

 

Şehirleşme, düzenli sosyal hayatın kurulması için devlet özel mülkiyete imar düzenlemeleri aracılığı ile de müdahale etmektedir.

Bu kapsamda, 3194 sayılı İmar Kanununun 1 nci maddesinde " .. yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan,fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak" şeklinde bir amaç ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, devlet kuruluşları, kural olarak belediyeler, bir kısım usul-esaslar çerçevesinde imar kanunu ve alt düzenlemeleri ile, özel mülkiyete konu olan taşınamazlarla ilgili olarak müdahalelerde bulunmaktadır.

İmar düzenlemeleri çerçevesinde, özel mülkiyet konu olan taşınmazlar ile ilgili olarak, sahibinin rızası olmaksızın taşınmazdan %40 a kadar düzenleme ortaklık payı alınması, taşınmazlarda ifraz-tevhit işlemleri vs yapılabilmektedir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, mülkiyet hakkının değer yönünden kaybı başta olmak üzere, hakkın özüne zarar veren işlemler dava konusu edilmelidir.Ancak, imar planları aleyhine açılacak davalarda yasal sürelerin kaçırılması sıkça görülen bir durumdur. Bu nedenle, taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinde imar düzenlemesi uygulamalarının yakından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır.

Kamulaştırma Türleri

a) Olağan Kamulaştırma Türleri : Normal şartlarda uygulanan kamulaştırma türleridir.

b) İstisnai Kamulaştırma Türleri : Olağan dışı hallerde uygulanan kamulaştırma türleridir.

 

   b.1) Acele Kamulaştırma 

Acele kamulaştırma usulü, kamulaştırma işleminin tamamlanmasının beklenilmesinde sorunlar yaşanabileceği durumların ortaya çıkması halinde uygulama olanağı bulmaktadır. Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırmadan;

Farklı olarak, kıymet takdiri dışındaki işlemler daha sonradan tamamlanmak üzere, öngörülen usul ve şekilde taşınmaza el konulma şeklidir.  

Detaylı Bilgi İçin Acele Kamulaştırma makalemizi inceleyebilirsiniz. 


   b.2) Kısmen Kamulaştırma

Kamulaştırma işlemi, bilindiği gibi kamu yararı gözeten bir proje kapsamına özel mülkiyete konu olan gayrimenkullerin de dahil olması halinde söz konusu oluyor. 

Kamulaştırma işlemi, bir gayrimenkulün tamamını kapsadığı gibi, bir malın belli bir kısmını da kapsayabiliyor. Bu şekilde yapılan kamulaştırma işlemine ise "Kısmi Kamulaştırma" ya da "Kısmen K amulaştırma" deniyor. 

Detaylı Bilgi İçin Kısmen Kamulaştırma makalemizi inceleyebilirsiniz. 

 


   b.3) Trampa Yolu İle Kamulaştırma

Konu ile ilgili hükümlere Kamulaştırma Kanununun 26. maddesinde yer veriliyor. İlgili maddede "Trampa yoluyla kamulaştırma nedir? sorusunun yanıta yer veriliyor. 

İlgili kanunu Trampa Yolu İle Kamulaştırma sayfamızdan  inceleyebilirsiniz.

Kamulaştırmasız El Atma:

Kamulaştırmasız El Atma Durumunda Haklarımız Nelerdir?

Devlet tarafından el atılan taşınmaz mal bina ise, bina sahibinin el koyan idareye karşı binanın bedelinin kendisine ödenmesi için bedel davası açma hakkı bulunmaktadır. El atılan bina yıkılmış ise öncelikle yıkıma ilişkin mahkemeden bir tespit yaptırmak ve aynı şekilde fiilen el koyan idareye karşı bedel davası açmak gerekecektir.

Kimler Bedel Davası açabilir?

Bedel davası açılabilmesi ve bu yolla taşınmaz bedelinin idareden tahsil edilebilmesi için, taşınmazın tapuya kayıtlı olması ve bedel davasının tapu sahibi tarafından açılması gerekmektedir.  

Kamulaştırmasız El Atma  halinde vatandaş olarak  haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirisiniz.

 

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BANA 0555 724 03 52 veya  0216 606 03 50 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

Av. Semiha ASLAN 

 

Kamulaştırma Avukatı

 Kamulaştırma avukatı, bir kamu kuruluşu tarafından kamulaştırılan ve kamulaştırılmasız el atma yönetmi ile eski adı ile istimlak edilen taşınmazlar ile ilgili davaların takibini yapar.

Devamını oku: Kamulaştırma Avukatı

Kamulaştırma Türleri

Kamulaştırma Türleri Nelerdir?

1982 Anayasası’nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesinde; temel hak ve ödevler arasında yer alan mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği düzenlenmektedir ve aynı zamanda Anayasanın “Kamulaştırma” başlıklı 46. maddesinde, mülkiyet hakkını sınırlayan veya ortadan kaldıran Kamulaştırma açıkça düzenlenmektedir.

Anayasanın 46. madde düzenlemesine paralel olarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çıkarılarak, kamulaştırmaya ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamındakamulaştırma usulleri düzenlenmiştir.

Devamını oku: Kamulaştırma Türleri

Kamulaştırma Kanunu

kamulastirma kanunu

Kamulaştırma kanunu ile bir taşınmazın bir kamu kuruluşu tarafından kamulaştırma yapılması, yani eski adı ile istimlak edilmesi halinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin nasıl olacağı belirlenir.

 Peki kamulaştırma nedir, kamulaştırma kanunu basitçe bize ne söylüyor birlikte bakalım isterseniz.

Devamını oku: Kamulaştırma Kanunu

Kamulaştırma Nedir?

hukuki el atma dava engeli kalkti

Mülkiyet hakkına yönelik olarak; kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar uygulaması vs şekillerde ortaya çıkan devlet müdahalesi karşısında neler yapılabilir? Vatandaşların; arsa, konut niteliğindeki taşınmazları bakımından hak kaybına uğramaması için öngörülen hukuki tedbir ve imkanlar neler?

 

Kamulaştırma İle İlgili Sorularınız Mı Var?
Daha fazlası için şimdi bize ulaşın!
0555 724 03 52 0216 606 03 50 Harita

Devamını oku: Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırmasız El Atma Nedir?

hukuki el atma dava engeli kalkti

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma yetkisi olan kamu kurum ve kuruluşlarının mahkemeye başvurarak kamulaştırma işleminde bulunmadan, başka şahısların taşınmaz mallarına hiçbir bedel de ödemeden el koymalarıdır. Kamulaştırmasız el atma halinde vatandaş olarak bazı haklarınız bulunmaktadır.

 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN

BANA  0216 606 03 50 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

Devamını oku: Kamulaştırmasız El Atma Nedir?