Trampa Yolu İle Kamulaştırma

Trampa takas etmek demektir. Trampa yolu ile yapılan kamulaştırma işleminde kamulaştırmayı yapan kurum size bir takas seçeneği sunar.

Trampa Yolu İle Kamulaştırma Nedir?

trampa yolu ile kamulastirma.jpg

Kamulaştırma, kamu yararının gözetilmesi durumunda özel mülkiyetin bedeli ödenerek devlet tarafından satın alınması ve söz konusu kamulaştırma projesi için kullanılmasını ifade diyor. Kamulaştırma trampa yolu ve acele kamulaştırma ile de yapılabiliyor.

 

Konu ile ilgili hükümlere Kamulaştırma Kanununun 26. maddesinde yer veriliyor. İlgili maddede "Trampa yoluyla kamulaştırma nedir? sorusunun yanıta yer veriliyor.

 

 

 

Madde 26 - Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir.

Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşınmaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüzyirmisini  aşamaz.

 

**Bir diğer kamulaştırma çeşidi olarak "Acele kamulaştırma" karşımıza çıkıyor. Acele kamulaştırma ile ilgili hükümler ise, kanunun 27. maddesinde yer alıyor.**

Acele Kamulaştırma Nedir?

Madde 27 - 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.

Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BANA  0216 606 03 50 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ...