Acele Kamulaştırma

Acele kamulaştırma; olağanüstü hallerde taşınamaza el koyulması durumudur. Bu halde taşınmazın bedeli daha sonra belirlenerek vatandaşa bildirilir.

ACELE İLE KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BANA  0216 606 03 50 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

ACELE KAMULAŞTIRMA

Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırmadan farklı olarak; Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurtsavunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında söz konusu olan idari bir uygulamadır.

 

Acele kamulaştırma usulü, kamulaştırma işleminin tamamlanmasının

beklenilmesinde sorunlar yaşanabileceği durumların ortaya çıkması halinde

uygulama olanağı bulmaktadır. Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırmadan

farklı olarak, kıymet takdiri dışındaki işlemler daha sonradan tamamlanmak

üzere, öngörülen usul ve şekilde taşınmaza el konulma şeklidir.

 

 

Acele kamulaştırma nedir?

Madde 27 - 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.

 

Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

ACELE KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BANA  0216 606 03 50 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

Joomla Hata Ayıklama Konsolu

Oturum

Profil Bilgisi

Bellek Kullanımı

Veritabanı Sorguları