İstisnai Kamulaştırma Türleri

İstisna durumunda uygulanan kamulaştırma türleri üçe ayrılır, bunlar ACELE Kamulaştırma, TRAMPA Yolu İle Kamulaştırma ve KISMEN Kamulaştırmadır.

Acele Kamulaştırma

ACELE KAMULAŞTIRMA

 

Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırmadan farklı olarak; Milli Müdafaa Mükellefiyeti  Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında söz konusu olan idari bir uygulamadır.

 Acele kamulaştırma usulü, kamulaştırma işleminin tamamlanmasının beklenilmesinde sorunlar yaşanabileceği durumların ortaya çıkması halinde uygulama olanağı bulmaktadır. Acele kamulaştırma, olağan kamulaştırmadan;

Farklı olarak, kıymet takdiri dışındaki işlemler daha sonradan tamamlanmak üzere, öngörülen usul ve şekilde taşınmaza el konulma şeklidir.

 

Kısmi Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma işlemi, bilindiği gibi kamu yararı gözeten bir proje kapsamına özel mülkiyete konu olan gayrimenkullerin de dahil olması halinde söz konusu oluyor. 

Kamulaştırma işlemi, bir gayrimenkulün tamamını kapsadığı gibi, bir malın belli bir kısmını da kapsayabiliyor. Bu şekilde yapılan kamulaştırma işlemine ise "Kısmi Kamulaştırma" ya da "Kısmen K amulaştırma" deniyor. 

Konu ile ilgili hükümler Kamulaştırma Kanunun 12. maddesinde yer alıyor. "Kısmi kamulaştırma nedir?" sorusunu yanıtladıktan sonra kısmi kamulaştırmanın hukuktaki yerini inceleyelim.

Trampa Yolu İle Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma, kamu yararının gözetilmesi durumunda özel mülkiyetin bedeli ödenerek devlet tarafından satın alınması ve söz konusu kamulaştırma projesi için kullanılmasını ifade diyor. Kamulaştırma trampa yolu ve acele kamulaştırma ile de yapılabiliyor.

Konu ile ilgili hükümlere Kamulaştırma Kanununun 26. maddesinde yer veriliyor. İlgili maddede "Trampa yoluyla kamulaştırma nedir? sorusunun yanıta yer veriliyor.