İstifa dilekçesi işten ayrılma esnasında doldurulan bir belgedir ancak, bir çok kez bu dilekçe çalışan olarak sizi geri dönüşü olmayan hak kayıplarına uğratabilir.

ÖZET
İstifa dilekçesi şirketten alacak bir hakkınız yok ise, şirket kaynaklı bir çıkış yapmıyorsanız yani tamamen keyfi bir işten ayrılma yapıyorsanız doldurulabilir, aksi halde istifa dilekçesi doldurulmamalıdır. Size bir baskı yapıldı ise, haklarınız geri çekildi ise (maaşınızın düşürülmesi, çalışma saatlerinin arttırılması, ikramiyelerinizin kaldırılmasıi gibi) istifa dilekçesi doldurmanız sizi ciddi hak kayıplarına uğratabilir. Tamamen sizden kaynaklı bir işten ayrılma söz konusu değil ise mutlaka bir iş hukuku avukatına danışarak işten ayrılın,yaşayacağınız hak kayıplarını geri kazanmak mümkün olamayabilir.

Doğru istifa dilekçesi yazımı ile ilgili Avukat Semiha ASLAN'a   0555 724 03 52 veya 0216 606 03 50'den danışabilirsiniz.

ŞAYET İŞÇİLER  ÇALIŞMAKTA BULUNDUĞU İŞTEN AYRILMAK İSTİYORLARSA İSTİFA ETMEMELERİ NOTER VASITASI İLE HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ DERHAL FESİH HAKLARINI KULLANMALARI DAHA DOĞRU OLUR.

Ancak işçilik haklarını almadan istifa eden işçiler “  işverene istifa dilekçesi verdim hiçbir hakkım yok” diye düşünmemelidirler. Haklarını alamayan  işçilerin yasal yollara başvurarak haklarını aramaları gerekmektedir.

Zira İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı hususunda işçi kendi rızasıyla işten ayrılması sonucu işçinin işverenden herhangi bir hak iddia edememesi kuraldır. Bu sebeple; işçinin işten ayrılmasında istifa ile kendi rızası ile mi ayrılıp ayrılmadığı konusu net olmalıdır. Oysa uygulamada ise işçi kesimi bu konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayıp her işi bırakmayı istifa olarak değerlendirmektedir.

Uygulamada işveren, işçi üzerinde büyük bir baskı kurmakta ve işçinin maaşında veya çalışma koşullarında değişiklik yapmaktadır. Örneğin;

İkramiyelerin kaldırılması, maaşının geç verilmesi, ücretsiz izne çıkarılması, iş konumunun değiştirilmesi, yol, yemek ve yakacak yardımı gibi sosyal haklarının kaldırılması şeklinde  değişikliğe gitmesi gibi durumlarda İŞİN İŞÇİ TARAFINDAN BIRAKILMASI İSTİFA DEĞİLDİR. Bu durumda işçi işten ayrılması halini haklı veya geçerli nedene dayanması durumunda bunun istifa ile ayrılma olmadığını bilmesi gerekir.

Bu durumda işçiler İhbar tazminatı dışında mesai alacağı ücretsiz izin alacağı gibi ve buna benzer haklarını  dava edebilecekleri gibi kıdem tazminatı alacağı için de mahkemeye başvurabilirler,

Bu hususta Yargıtay ‘ın  istifa dilekçelerini bir bütün olarak değerlendirip denetimini hata, hile, tehdit ile sınırlandırmadığı, istifa dilekçesi ile birlikte olayın arka planını da irdelediği görülmektedir.

ANCAK İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ İLE İSTİFA EDİLMESİ  KIDEM TAZMİNATI DAVASINDA İSPAT KÜLFETİ AÇISINDAN  ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.

 Zira işçinin kusurlu olduğunu İşverenin İspat etmesi gerekmektedir. Oysa istifa nedeniyle İşten ayrılması durumunda haklılığı İSPAT KÜLFETİ işçiye geçer.

Bu nedenle aşağıda  belirtilen hususları işçinin ispat etmesi gerekir.

1- İSTİFA DİLEKÇESİNİN BASKIYLA ALINMASI VEYA ŞARTA BAĞLANMASI

2- BEYAZA VEYA BOŞ KAĞIDA İMZA ALINMASI

3- İSTİFA DİLEKÇESİNİN ALINDIKTAN SONRAKİ BİR TARİHTE İŞLEME KONULMASI

4- İSTİFA DİLEKÇESİNDE ÇELİŞKİ

5- İSTİFA DİLEKÇESİ VE İŞÇİNİN DAYANDIĞI GERÇEK SEBEBİN ARAŞTIRILMASI

6- ŞARTA BAĞLI İSTİFA DİLEKÇELERİ

İstifa dilekçesi doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili yine de istifa dilekçesi doldurmak isterseniz bir makale kaleme aldım. İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.semihaaslan.av.tr/is-hukuku/istifa-dilekcesi-doldurulurken-dikkat-edilmesi-gerekenler

İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa dilekçesi örneklerine göz atmak isterseniz bu linkten bazı istifa dilekçe örneklerine ulaşabilirsiniz: https://www.semihaaslan.av.tr/is-hukuku/istifa-dilekcesi-ornek

 

İstifa dilekçesi yazımı ile ilgili Avukat Semiha ASLAN'a    0555 724 03 52 veya 0216 606 03 50'den danışabilirsiniz.


semiha aslan

Yazar: İş Hukuku Avukatı Semiha ASLAN

 

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, İş Hukuku Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum.Kayseri’de DİSK’e bağlı Genel İş Sendikasında sözleşmeli avukat olarak bir yıl görev yaptım. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi meslek içi eğitimlere katıldım. İş Hukuku Davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana İş hukuku ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

 Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?
Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0352