Kartal'da Verdiğimiz İstimlak, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma ve Gayrımenkul Avukatlık Hizmetleri

İSTİMLAK NEDİR?

Özel mülkiyete ait bir gayr-i menkulü (bina, arsa, akar) Devlet/Kamu mülkiyeti haline getirmek anlamına gelen hukukî bir terimdir. Malın korunması ilâhî dinlerin, gözetilmesini öngördüğü beş temel husustan biri olmakla birlikte; zaruret ve genel ihtiyaç sebebiyle, özel mülkiyete ait bir taşınmaz mal, Devlet tarafından bedeli verilmek sûretiyle kamusal mülk haline getirilebilir.

NELER İSTİMLAK EDİLEBİLİR?

Özel mülkiyete tabi olan her türlü taşınmaz, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, kamulaştırmanın konusu olabilir. Bu demektir ki tarlalar, araziler, üzerinde yapı olsun veya olmasın arsalar, kaynaklar, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ( üst hakkı gibi irtifak hakları ) ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler ( örneğin bir apartman dairesi ) kamulaştırma işlemiin konusunu oluşturabilirler.

Taşınır mallar kamulaştırmaya konu olamazlar. Ancak, olağanüstü durumlarda bedeli ödenmek şartı ile taşınır mallara da el konulabilmektedir. Buna "istimval" denmektedir. İstimavalin, kamulaştırma ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

HANGİ KURUMLAR İSTİMLAK İŞLEMİ YAPABİLİRLER?

Kamulaştırmanın, kamu gücüne sahip bir kamu kurumu (bakanlık, belediye vb.) tarafından yapılması gerekmektedir.Kamu hizmeti görmek amacıyla ilgili bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren kamu kurum ve tüzelkişileri de (örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, BOTAŞ A.Ş., Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TEDAŞ, TEİAŞ) kamulaştırma yapabilir

TAŞINMAZINIZIN İSTİMLAKİ DURUMUNDA NE YAPMANIZ GEREKİR?

Bu durumda itiraz hakkınız vardır.

                                              Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?

 İSTİMLAK İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE HEMEN, ŞİMDİ 0555 724 0 352 NOLU HATTAN DANIŞIN