İstanbul Adalar ilçesinin aşağıdaki mahallelerinde verdiğimiz avukatlık ve hukuksal danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 

 1. HUKUKİ DANIŞMANLIK
 2. CEZA DAVALARI
 3. HUKUK DAVALARI
 •  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku;
   Bağ-Kur ve SSK mevzuatından kaynaklanan davalar .Sigortalılığın tesbiti, Rücu davaları ,İhbar tazminatı,kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları ve her türlü işçi alacakları.

 •  Aile Hukuku,
  Boşanma-Nafaka-Tazminat, Velayet-Vesayet-Kayyımlık-
 • Miras Hukuku,
  Tenkis, istihkak ve muvazaa davaları
 • Eşya Hukuku,
  Gayrimenkul davaları-Tapu iptali ve tescili, Men-i Müdahale davaları, Kamulaştırma, İzale-i Şüyu, Tahliye davaları
 • Ticaret Hukuku;
  Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku özellikle Anonim Şirketler ile ilgili ihtilaflar, Ticari İşletme.
 • Borçlar Hukuku;
  Sözleşmeler Hukuku ve bundan doğan davalar.
 • İcra ve İflas Hukuku;
  İcra/İflas Takipleri ve İcra ve İflas Davaları. Özellikle Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan ihtilaflar.
 • İdare Hukuku,
  İptal ve tam yargı davaları.

01 | ADALAR (5 mahalle)
001 | 01 - Burgazadası Mahallesi *
002 | 02 - Heybeliada Mahallesi *
003 | 03 - Kınalıada Mahallesi *
004 | 04 - Maden Mahallesi *
005 | 05 - Nizam Mahallesi *